Nyhetsartikkel

29 august 2016

Investerer 400 millioner kroner i nytt kraftverk

SKL (Sunnhordland Kraftlag) søker konsesjon for å bygge Ljøkelsvatn kraftverk i Etne kommune.

Prisen på prosjektet er beregnet til rundt 400 millioner kroner.

Med stabilt lave strømpriser er prosjektleder Kjetil Heimvik i SKL klar på at det dreier seg om mye penger med så lave strømpriser. Men det er en nødvendig investering, mener han. Det dreier seg om oppgradering av kraftverkene Litledalen og Hardeland fra 1920-tallet.

Planen er å bygge et nytt kraftverk, Ljøkelsvatn, i tilknytning til deler av de gamle kraftverkene, skriver energibransjen. De eksisterende daganleggene, både kraftstasjoner og vannveier, vil bli flyttet inn i fjell. Det nye kraftverket vil få en installert effekt på 60 MW, og en produksjon på om lag 163 GWh.

Oppgraderingen vil gi en tilvekst på rundt 20 GWh sammenlignet med produksjonen i de gamle kraftverkene, fortsetter Heimvik til Energiteknikk.

– Målet er å ferdigstille prosjektet innen utløpet av regimet for elsertifikater i 2021. Det primære er imidlertid å sikre langvarig levetid for produksjon av fornybar energi i Litledalen i Etne kommune.

SKL håper på rask konsesjonsbehandling, og avventer at styret tar en investeringsbeslutning basert på tilbud fra leverandørindustrien.

Kommentarer

kommentarer