Nyhetsartikkel

24 august 2016

Statkraft er første leverandør av opprinnelsesgarantier i India

Statkraft er det første selskapet som tilbyr fornybar kraft som spores med opprinnelsesgarantiene I-REC (Internasjonal sertifikatstandard for fornybar energi) i India.

Disse sertifikatene utstedes i samarbeid med Statkrafts indiske vannkraftspartner, Malana Power Company Limited.

Etter hvert som forbrukerne blir mer miljøbevisste, øker også etterspørselen etter elektrisitet som er produsert på en bærekraftig måte. International Renewable Energy Certificate (I-REC) Standard bidrar til at man kan møte denne etterspørselen. I-REC-standarden hjelper selskapene med å dokumentere opprinnelsen av fornybar kraft som brukes utenfor de etablerte sertifikat-markedene for fornybar elektrisitet i Europa og Nord-Amerika. I samarbeid med indiske Malana Power Company Limited (MPCL), kan Statkraft nå tilby opprinnelsesgarantier til kunder med virksomhet i India.

-Vi har nettopp utstedt våre første sertifikater på vegne av en kunde med virksomhet i India. Dette er faktisk den første kjente avtalen av denne typen i hele India, forklarer Torsten Amelung, direktør for handel og kunder i Statkraft Markets. – Vi har alltid bestrebet oss på å lede an i utviklingen av sertifikatmarkedene for fornybar energi. I Europa støttet Statkraft opprettelsen av dettee markedet tidlig på 2000-tallet. Stadig flere selskaper ønsker bærekraftige produkter. Derfor jobber vi med å introdusere opprinnelsesgarantier i flere markeder over hele verden.

I-REC anerkjennes av flere standarder for utslippsrapportering, bl.a. CDP (det tidligere Carbon Disclosure Project) Reporting Guidance og Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance. Statkraft har merket seg en økende interesse for slike produkter fra store, globale kraftforbrukere. Selskapet samarbeider nå med I-REC Standard og andre aktører om å etablere sertifikatstandarder i flere markeder omkring i verden.

Hver I-REC representerer 1 megawatt-time strøm produsert fra en fornybar energikilde. De første opprinnelsesgarantiene fra India ble generert med vannkraft fra det 86 megawatt store vannkraftverket Malana.

-Vi er glade for at vi sammen med Statkraft kan være en foregangsvirksomhet for I-REC i India, og stolte over å være først ute på dette markedet. Dette er god støtte for vannkraftproduksjon i India, og det styrker utviklingen her mot mer fornybar produksjon, sier O. P. Ajmera, President, CEO og CFO for Malana Power Company Limited. Om Statkraft

Om Malana Power Company Limited
(MCPL) MCPL er Indias første uavhengige vannkraftprodusent. Det første kommersielle kraftverket i landet ble igangsatt på bare 30 måneder (januar 1999 – juli 2001) sammenlignet med 60 måneder gjennomsnittlig, og det satte dermed et godt eksempel for fremtidige prosjekter. Siden oppstarten har kraftverket hele tiden generert fornybar kraft og har spilt en viktig rolle i utbyggingen av vannkraft i privat sektor. Mange andre prosjekter i privat sektor har forsøkt å oppnå samme suksess ved å følge MPCLs eksempel.

 

Kommentarer

kommentarer