Nyhetsartikkel

22 juli 2016

Statkraft tar to milliarder i gass-nedskrivinger

Nedskrivningene av gasskraftverkene i Tyskland ga negativt resultat.

Statkraft oppnådde i andre kvartal i 2016 et underliggende driftsresultat før avskrivinger (ebitda) på 2,66 milliarder kroner. Det kommer frem av en børsmelding torsdag.

Driftsresultatet for halvåret er på om lag 303 millioner kroner mer enn for samme periode i fjor. Men underskuddet etter skatt skyldes at kraftmarkedene er preget av reduserte teknologikostnader, økt fornybar produksjonskapasitet og lav forbruksvekst, opplyser selskapet.

Kvartalets resultat etter skatt endte på minus 1,9 milliarder kroner. I meldingen kommer det frem at det hovedsakelig er en følge av nedskrivninger i Tyskland.

– Svakere markedsforventninger har ført til nedskrivninger i Tyskland, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Nedskrivningene av gasskraftverkene og de andre eiendelene i Tyskland var på i alt 2,23 milliarder kroner.

Les kvartallsrapporten her: http://www.statkraft.no/globalassets/1-statkraft-public/05-investor-relations/4-reports-and-presentations/2016/q2-2016/1606-external-group-report-web-version.pdf

Podcast: http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=36174492

Kommentarer

kommentarer