Tag

Distriktsenergi

Unødvendig bøtelegging fra NVE

111 av 139 nettselskaper får tvangsmulkt av NVE. Her har selskapene stått på for å etterkomme alle regler og praktiske utfordringer for å levere korrekte data til Elhub. Premien er en unødvendig rekke av tvangsbøter. Hva i all verden er hensikten med dette spør Distriktsenergi?

Se på de store nettselskapene

Halvparten av landets lokale nettselskaper står for 8 % av de samlede kostnadene til norske nettkunder. Likevel bruker NVE krefter på å bli kvitt de lokale selskapene. Skal vi spare penger på nettdrift, bør NVE starte med de store nettselskapene og Statnett, mener Distriktsenergi.