Nyhetsartikkel

01 november 2019

Unødvendig bøtelegging fra NVE

111 av 139 nettselskaper får tvangsmulkt av NVE. Her har selskapene stått på for å etterkomme alle regler og praktiske utfordringer for å levere korrekte data til Elhub. Premien er en unødvendig rekke av tvangsbøter. Hva i all verden er hensikten med dette spør Distriktsenergi?

Bøteinstituttet skal NVE ha, men dette kan ikke være hensiktsmessig bruk av det kanskje tøffeste tvangsmidlet NVE har i regelboken.

I henhold til NVEs veileder «Styrende dokumenter for tilsyn og reaksjoner» dok 2. 2010 heter det om tvangsmulkter:

Tvangsmulkt 7.2.1 Innledning «Formålet med tvangsmulkt er å fremtvinge oppfyllelse, herunder at lovlig tilstand gjenopprettes. Tvangsmulkt er derfor i utpreget grad fremadrettet, ved at den skal motivere adressaten til å innrette seg lovlig så raskt som mulig. Tvangsmulkten etablerer et press for å avslutte rettsstridige forhold.»

NVEs eget regelverk forteller oss at formålet med tvangsmulkt er å fremtvinge oppfyllelse. Da er det lov å stille spørsmålet om disse bøtene på noen måte bidrar i den retning, skriver Distriktsenergi og fortsetter:

Vår påstand er at det gjør de neppe. Situasjonen var i perioden bøtene er henstilt på i en situasjon der de aller, aller fleste selskapene sto på døgnet rundt for å levere det de skulle til Elhub. Der hvor selskapene fikk problemer måtte de stå i kø hos systemleverandørene for å få bistand. Et varsel om bøter kunne ikke gjøre noe med dette fra eller til, og et varsel om bøter gjorde heller ikke at allerede pressede ansatte kunne yte mer. Det finnes antagelig ett og annet unntak, men det er 111 av 139 selskaper som er bøtelagt. Dette er åpenbart mer en systemfeil enn 111 selskaper som ikke gjør jobben sin. Det er jo også til å undres over at vedtaket og regningen kommer nå i oktober er at nettselskapene er på at annet sted og leverer bedre enn før – de fleste av dem. Tvangsmulkten blir dermed bare nok en utgift, hverken mer eller mindre.

Og som NVE selv uttaler i forbindelse med offentliggjøringen av vedtakene «Selv om et flertall av selskapene får en tvangsmulkt, ønsker NVE samtidig å understreke at det er mange selskap som klarte å etterleve rapporteringsplikten de fleste dagene i tilsynsperioden. Om lag halvparten av nettselskapene klarte å overholde rapporteringsplikten med få eller ingen avvik» forteller NVE. Kanskje dere skulle droppet bøtene da tenker vi i Distriktsenergi.
Vår oppfordring til NVE er å tenke seg godt om før bøteinstituttet anvendes. Nettselskapene er regeltro og skal det benyttes bøter, må det som NVE selv legger til grunn fremtvinge oppfyllelse. Med dette vedtaket undergraver en virkemiddelet og det er en lissepasning til lokalavisene som oppfatter at det lokale nettselskapet har gjort noe virkelig gærent. De har jo fått bøter må vite.

Les hele saken fra NVE her.

 

Kommentarer

kommentarer