Nyhetsartikkel

05 oktober 2022

13,2 prorsent lgare magasinylling enn normalen for året i Norge

Ved utgangen av veke 39 var fyllingsgrada i norske magasin 69,4 prosent, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat.

Tunhovdfjord, høst 2022

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 82,6 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 1,5 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (prisområde 4) med 87,2 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 53,1 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 39, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer