Nyhetsartikkel

21 september 2022

15,6 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Ved utgangen av veke 37 var fyllingsgrada i norske magasin 68,1 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 83,7 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 0,7 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (prisområde 4) med 89,0 prosent, mens Sørvest-Noreg (prisområde 2) hadde lågast fylling med 50,6 prosent.

Kjelde: nve.no

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 37, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer