Nyhetsartikkel

13 oktober 2021

16,4 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Framleis auke i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 40 var fyllingsgrada i norske magasin 66,4 prosent, opplyser Norges vanssdrags- og energidirektorat.

Sysendammen, Eidfjord

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga opp med 1,6 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 82,8 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 81,9 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 56,3 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 40, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Framleis auke i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 40 var fyllingsgrada i norske magasin 66,4 prosent.

Sysendammen, Eidfjord

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga opp med 1,6 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 82,8 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 81,9 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 56,3 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 40, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer