Nyhetsartikkel

01 september 2021

12,3 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 34 2021: Noko meir tapping av magasina enn veka før. Ved utgangen av veke 34 var fyllingsgrada i norske magasin 66,8 prosent, oppgjev NVE.

Sysendammen/Sysenvatnet

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,9 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 81,1 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 79,5 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 59,3 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 34, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.
Kilde: nve.no

Foto: Hovedbilde Blåsjø, Statkraft

Kommentarer

kommentarer