Nyhetsartikkel

26 august 2021

12,4 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 33 2021: Omtrent same nedtapping av magasina som veka før. Ved utgangen av veke 33 var fyllingsgrada i norske magasin 67,8 prosent.

Kjeldal dam, Telemarkskanalen

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,4 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 80,2 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Aust-Noreg (område 1) med 79,7 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 61,2 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 33, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer