Nyhetsartikkel

28 juli 2021

Dyreste strøm på mange år i Sør-Norge

Årets julimåned byr på den dyreste strømmen på over ti år for sørnorske strømkunder. Høyere CO2-priser i Europa er oppgitt som syndebukk.

Strømprisene i Sør-Norge har holdt seg uvanlig høye i år, og strømprisen i juli ligger an til å bli årets høyeste, ifølge tall fra strømbørsen Nord Pool.

Man må tilbake til vinteren 2010 for å finne enkeltmåneder med høyere strømpris enn i årets julimåned, ifølge historiske tallserier fra Nord Pool.

– Det vil være en rekordhøy julipris i Sør-Norge, det er det ingen tvil om, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight til E24.

Så langt i juli ligger snittprisen for strøm på hele 60 øre kilowattimen i Kristiansand og 58 øre kilowattimen for kunder i Oslo og Bergen. Det er langt over det normale prisnivået på sommeren.

Prisen er mangedoblet siden juli i fjor, da prisen i Sør-Norge bare var på 1,5 øre kilowattimen, men 2020 var også et svært uvanlig år med stort kraftoverskudd og råbillig strøm. Året før var mer normalt, og i juli 2019 betalte kunder i Sør-Norge i snitt 34 øre kilowattimen for strømmen.

Fortsatt er det betydelige forskjeller i strømpris mellom de fem norske prisområdene. Mens juli blir den dyreste måneden på mange år for strømprisen på Sørlandet, Østlandet og Sørvestlandet, er prisene i Midt-Norge noe lavere. Og Nord-Norge nyter fortsatt landets desidert laveste strømpriser.

CO2-prisen får skylden

En viktig årsak til den høye strømprisen i Sør-Norge er at prisen på CO2-kvoter i Europa har økt til rekordhøye nivåer på over 500 kroner per tonn. Det bidrar til å gjøre fossil strøm dyrere, og gir høyere strømpriser i Europa. Det smitter over til norske priser via Norges 17 utenlandsforbindelser, som særlig er koblet til den sørlige delen av Norge.

– Dette er en del av det grønne skiftet. Europa bytter ut gammel kullkraft med fornybar energi, men har fortsatt ikke nok fornybar energi til å dekke behovet. Kull- og gasskraft blir dyrere fordi CO2-prisen har blitt veldig høy, sier Lilleholt.

– Samtidig har Norge ikke like stort kraftoverskudd som i fjor, fordi tilsiget har vært lavere i år, sier han til E24.no.

Norge åpnet nylig en ny utenlandskabel til Tyskland, og har startet testdriften av en ny kraftkabel til Storbritannia. Men det er ikke de nye kablene alene som løfter kraftprisen, påpeker Lilleholt.

Kunder i Trondheim og Molde betaler 47 øre kilowattimen for strømmen i juli måned, mens strømkunder i Tromsø har sluppet unna med en kraftpris på bare 21 øre kilowattimen i snitt så langt i juli.

Les mer i E24.no

Kommentarer

kommentarer