Nyhetsartikkel

28 juli 2021

Uendra magasinfylling på landsbasis. Ved utgangen av veke 29 var fyllingsgrada i norske magasin 68,6 prosent.
Det er 4,7 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge.

Sysendammen, Eidfjord

Fyllingsgrada var same som veka før. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 73,3 prosent. Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 79,1 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 60,0 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 29, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer