Nyhetsartikkel

26 februar 2021

NVE har mottatt fjerde kontrollstasjonsoppdrag for elsertifikatsystemet

Elsertifikatsystemet går in i en ny fase når stoppdato trer i kraft i Sverige og Norge. Det er viktig å overvåke markedet i ordningen, derfor er Norge og Sverige enige om en ny kontrollstasjon, opplyser NVE. 

I henhold til avtalen for det norsk-svenske elsertifikatsystemet skal det jevnlig utarbeides kontrollstasjoner. Innen rammene av en kontrollstasjon skal det gjennomføres felles undersøkelser for å vurdere behovet for endringer i elsertifikat-regelverket for å nå målet. 

Når en stoppdato nærmer seg, er det viktig at markedet fortsetter å fungere. Derfor pålegger Olje- og energidepartementet NVE å overvåke markedets funksjon ved å følge opp markedsutviklingen, og om nødvendig analysere og foreslå passende tiltak mot eventuelle markedsproblemer som kan oppstå mot sluttfasen av ordningen. Oppdraget inkluderer blant annet at NVE skal analysere de administrative kostnadene ved elsertifikatordningen frem til det avvikles. Analysen skal dekke alle relevante aktører i det felles elsertifikatmarkedet. NVE skal koordinere dette med de svenske energimyndighetene.  

Energimyndigheten har fått et tilsvarende oppdrag, les mer det svenske oppdraget på Energimyndighetens nettsider

Kommentarer

kommentarer