Nyhetsartikkel

25 februar 2021

5,4 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Framleis nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 7 var fyllingsgraden i norske magasin 56,3 prosent, opplyser NVE.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,1 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 50,7 prosent. 

Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 65,0 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 43,5 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 6, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer