Nyhetsartikkel

03 februar 2021

Magasinfyllinga i Norge er 9,5 prosent lavere enn normalen for årstida

Stor nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 4 var fyllingsgraden i norske magasin 67,2 prosent.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 4,0 prosenteiningar. Fyllingsgraden er 2,0 prosenteiningar under den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020. 

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2018 er 55,7 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Sørvest- Noreg (område 2) med 75,3 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 57,9 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 4, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer