Nyhetsartikkel

27 januar 2021

Magasinfyllinga er ikke lenger rekordhøy

Framleis nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 3 var fyllingsgraden i norske magasin 71,6 prosent.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,7 prosenteiningar. Fyllingsgraden er 0,9 prosenteiningar under den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020, opplyser NVE. 

Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 79,4 prosent, mens Midt-Noreg (område 3)  hadde lågast fylling med 63,2 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 3, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer