Nyhetsartikkel

14 november 2019

RME vil godkjenne felles søknad fra Statnett og Energinet

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) vurderer å godkjenne felles søknad fra Statnett og den danske systemoperatøren Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen (Skagerrak). Søknaden gjelder kun døgnmarkedet. RME har sammen med den danske reguleringsmyndigheten, DUR, vurdert søknaden fra Statnett og Energinet.

Innføring av implisitt tapshåndtering på Skagerrak innebærer at man tar hensyn til kostnaden ved å overføre kraft ved beregningen av priser og flyt i prisberegningsalgoritmen. Energitapet er en samfunnsøkonomisk kostnad som det bør tas hensyn til i prisberegningen slik at man unngår at det blir overført kraft på Skagerrak dersom samfunnets kostnad ved overføringen overstiger nytten. Innføring av implisitt tapshåndtering på NorNed ble godkjent av NVE i 2015 og en innføring på Skagerrak vil dermed ikke være den første utenlandsforbindelsen som får innført implisitt tapshåndtering.

RME har også sendt brev til Statnett med varsel om vedtak i henhold til forvaltningsloven.

I samråd med DUR sendes RMEs forslag til vedtak på høring og det er mulig å komme med innspill frem til 21. november 2019. Innspill til høringen kan sendes til rme@nve.no og merkes med 201902826.

Relevante dokumenter:

–          Forlag til vedtak – Implisitt tapsfunksjonalitet

–          Felles søknad fra Statnett og Energinet fra 26. mars 2019

Kommentarer

kommentarer