Nyhetsartikkel

14 november 2019

6,4 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Større nedgang i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 45 var fyllinga i norske magasin 77,1 prosent.

Magasinfyllinga gikk ned med 2,9 prosenteiningar.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 83,5 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 64,2 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 84,9 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 45, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer