Nyhetsartikkel

17 juni 2019

Årets billigste strømuke

Negative strømpriser i Tyskland bidro til de laveste strømprisene vi har hatt så langt i år i Norden.

Kraftkommentar av Entelios

Forrige uke hadde vi de laveste strømprisene så langt i år. Prisene var som lavest i helgen. Årsaken var at det i Tyskland ble produsert mer fornybar kraft enn tyskerne hadde bruk for. Tyskland var derfor nødt til å betale for å bli kvitt overskuddsstrømmen, og mye av denne kraften ble importert til Norden.

Mer vann enn normalt
Ressurssituasjonen er også svært god i Norden. Etter en lang periode med mye nedbør er det mer vann i magasinene enn det pleier å være på denne tiden av året. Dette er også en medvirkende årsak til at vi hadde årets laveste strømpriser forrige uke.

Forventer dyrere strøm
Ser vi fremover forventer markedsaktørene at prisen skal gå oppover resten av året. Det forventes at presset på kraftproduksjonen skal avta, og at de nordiske prisene skal opp mot prisnivået vi har sett i Tyskland.

I Tyskland påvirkes terminprisene av prisnivået på fossil kraftproduksjon, det vil si prisen på gass, kull og utslippsrettigheter. Tidligere i år hadde Norden spotpriser som var høyere enn de tyske prisene, så det er ingen umulighet at prisene kan bykse oppover og stabilisere seg på det nivået.

Prisen på fossilt brensel øker
De langsiktige prisene, det vil si prisene for neste år og fremover, fikk en liten oppgang forrige uke. Grunnen til dette var en økning i prisene på kull, gass og utslippsrettigheter i Europa.

Det makroøkonomiske bildet har ikke forbedret seg nevneverdig, så oppgangen kan være en korreksjon etter lang tids nedgang.

Kilde: Entelios

Kommentarer

kommentarer