Nyhetsartikkel

07 juni 2019

Regjeringen forsvarer offentlig kontroll med norsk vannkraft mot ESA

EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA vil ha norsk produksjon av vannkraft til å bli en tjeneste med fri flyt av eierskap. Sp og Nei til EU er tilfreds med svaret fra regjeringen.

Olje- og energidepartementet avviser i et svar som ble sendt 4. mai til EØS-avtalens vaktbikkje ESA, at produksjonen av norsk vannkraft kan underlegges EUs tjenestedirektiv, skriver ABCNyheter.

Det ville i så fall innebære blant annet at enhver investor fra et EU- eller EØS-land kan eie norske vannkraftverk.

Bygging og drift av vannkraftverk er ikke en tjeneste slik det er definert i tjenestedirektivet, men utnyttelse av en naturressurs, insisterer imidlertid regjeringen i sitt svar.

ESA kan med sitt utspill, som kom i form av et brev datert 30. april, sette i fare den norske ordningen med at det offentlige, med noen midlertidige unntak, skal eie vannkrafta.

Nå er det opp til ESA å vurdere om de godtar Norges holdning, eller forsøker å oppheve den norske konsesjonsordningen, inkludert hjemfall av private kraftverk til staten. Står ESA på sitt, blir saken til syvende og sist avgjort av EFTA-domstolen i Luxembourg.

Norge har siden 1909 hatt konsesjonslover som sikrer norsk eierskap til vannkrafta. Det har innebåret blant annet hjemfall, det vil si at privateide kraftverk bygd etter 1909, etter en viss tid skulle overføres gratis til staten.

Regjeringens svar utløser tilfredshet både hos Senterpartiet og Nei til EU.

– Det er bra at regjeringen er tydelig på at det man fra norsk side ikke kan se at det norske konsesjonssystemet for vannkraft er i strid med artikkel 31 om fri etableringsrett i EØS-avtalen.
Det er kommentaren fra Senterpartiets Willfred Nordlund til ABC Nyheter.

– Det betyr at Stortingets vedtak om offentlig eierskap til de fleste rettighetene videreføres av regjeringen når disse utløper fremover til 2057. For Senterpartiet er det viktig at at hjemfallsordningen beholdes og at konsesjonsloverket sikrer at det norske folk eier vannkraftressursene, fortsetter han.
Ifølge Nordlund er det interessant å merke seg at tydeligheten er en ny holdning. – Både Høyres og Frps stortingsrepresentanter har tidligere tatt til orde for å myke opp regelverket om hvor lenge en konsesjon skal gjelde og hvem som skal kunne erverve disse, framholder Sp-politikeren og fortsetter:

– I tillegg har Høyre og Frp tidligere gått inn for å endre hjemfallsordningen. En kunne nesten mistenke regjeringen for å være bekymret for en ny runde om krafta i Norge. Det vil igjen dra opp diskusjonen om strømpris, utenlandskabler og norsk kontroll over naturresursene. Det vil regjeringen tape på.

– Basert på EU sine uttalelser tror jeg dessverre ikke siste ord i saken er sagt, konkluderer Willfred Nordlund.

Les mer i ABCNyheter   

Kilde: ABCNyheter

Kommentarer

kommentarer