Nyhetsartikkel

24 april 2019

NVE unntar ladetjenester omsetningskonsesjonsplikt

NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.

Omsetningskonsesjonsordningen skal sikre en samfunnsrasjonell kraftomsetning og en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet. NVE mener at det på nåværende tidspunkt ikke er nødvendig å regulere ladetjenester ved å tildele omsetningskonsesjon.

Vi har fått henvendelser fra tilbydere av ladetjenester som lurer på om hvilken prismodell de velger for tjenestene har betydning for om de må ha omsetningskonsesjon eller ikke. NVE er opptatte av at reguleringen vår ikke skal påvirke prissettingen av tjenestene, og ønsker at vår regulering skal være teknologinøytral.

– Tilbydere av ladetjenester står fritt til å prise tjenestene på den måten som de finner det mest hensiktsmessig og effektivt, sier seksjonssjef Guro Grøtterud i NVE.

Et generelt unntak for alle former for ladetjenester innebærer at tilbydere av ladetjenester ikke trenger å søke om omsetningskonsesjon. Selv om dagens vurdering er at disse tjenestene unntas omsetningskonsesjonsplikt, kan det være forhold som gjør konklusjonen vår annerledes på et senere tidspunkt.

Les mer om omsetningskonsesjonsplikt her.

Kommentarer

kommentarer