Nyhetsartikkel

23 april 2019

26,8 TWh ny fornybar kraftproduksjon siden 2012

I 2018 ble det satt i drift hele 6,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige. Tre fjerdedeler av den nye kraftproduksjonen som ble satt i drift kommer fra vindkraft. Til sammen har 26,8 TWh ny fornybar kraftproduksjon blitt satt i drift siden 2012. Norge og Sverige har et felles mål om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i 2020.

Av Informasjonsavdelinga, NVE

Godkjente anlegg og anlegg under bygging med planlagt idriftsettelse, Norge og Sverige.

NVE forventer en fortsatt høy utbygging i 2019, og ifølge NVE og Energimyndighetens fjerde kvartalsrapport for 2018 forventes det å bli satt i drift om lag 12 TWh fornybar kraft i år. Vindkraft vil stå for det meste av utbyggingen i elsertifikatordningen i 2019.

– Legger vi til de anleggene som har blitt godkjent hittil i år, ligger vi nå på over 28 TWh ny fornybar kraftproduksjon innenfor ordningen, påpeker Anne Vera Skrivarhaug, direktør i Energiavdelingen i NVE.

Om elsertifikatordningen
Norge ble fra 1.januar 2012 en del av et norsk-svensk elsertifikatmarked som skal bidra til økt produksjon av fornybar kraft. Kraftprodusenter som deltar i elsertifikatmarkedet mottar ett elsertifikat per megawattime (MWh) de produserer i maksimalt 15 år. Elsertifikatene selges i et marked der tilbud og etterspørsel setter prisen. Produsenter av ny fornybar kraft får dermed en ekstra inntekt i tillegg til prisen på kraft. Etterspørselen etter elsertifikater oppstår ved at kraftleverandører og enkelte strømkunder er pålagt å kjøpe elsertifikater tilsvarende en viss andel (elsertifikatkvote) av sitt strømforbruk. Hvert år må den elsertifikatpliktige annullere elsertifikater tilsvarende sin elsertifikatplikt, som er kvotens andel av strømforbruket.

Frem til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 28,4 TWh. Ut over dette har Sverige et mål på 18 TWh til 2030.

Kommentarer

kommentarer