Nyhetsartikkel

06 april 2019

Statkraft stanser utbygginga av vindkraft i Norge

Statkraft skal ikke lenger bygge ut vindkraft i Norge. Punktum blir satt etter at Fosen-utbyggingen og de to konsesjonsgitte vindkraftprosjektene i Kvinesdal og på Remmafjellet er ferdigstilt.

Det er konsernsjef Christian Rynning Tønnessen i Statkraft som sier dette til Dagens Næringsliv. Beslutningen markerer helomvending i holdningen til norsk vindkraft. Det er ikke lenge siden at konsernsjefen hevdet at vindkraft i Norge var et satsingsområde fremover.

Øyvind Isachsen, sjef i vindkraftforeningen Norwea uttrykker stor skuffelse over beslutningen, men presiser samtidig at dette ikke innebærer at det vil bli bygget ut mindre vindkraft her i landet. I en større sammenheng er det betydelig aktivitet i det norske vindkraftmarkedet, men Norwea-sjefen er skuffet over at den solide kompetanse Statkraft har på dette området ikke vil bidra i den videre utbyggingen.

Statkraft begrunner sin sorti fra norsk vannkraft med at den norsk-svenske støtteordningen med elsertifikater nesten har kollapset. Prisene på vindkraft er presset, noe som blant annet har konsekvenser for lønnsomhetsutviklingen på sikt. På vektskålen legger Statkraft-sjefen også økende motstand mot vindkraft generelt sett.

Da Fosen-utbyggingen, som er under sluttføring som Europas største vindkraftprosjekt, ble besluttet gjennomført for noen år siden ble det i utgangspunktet møtt med en kald skulder fra Statkraft. Politisk press er sannsynligvis årsaken til at Statkraft til slutt valgte å ta en fremtredende rolle i denne utbyggingen.

I sine uttalelser til Dagens Næringsliv presiserer Christian Rynning Tønnessen imidlertid at Statkraft ikke har kastet håndkledet i vindkraftutbygging generelt sett. Han understreker at Statkraft har høye ambisjoner om å satse på vindkraftutbygginger i andre land, fortrinnsvis i Europa, Sør-Amerika og Asia der konsernet er til stede med betydelige engasjementer.

Kommentarer

kommentarer