Nyhetsartikkel

05 april 2019

Borgerprotester sætter foreløbig stopper for havvindmøller

Energiselskabet Vattenfall må sætte opførelse af vindmølleparker i Vesterhavet i bero på grund af borgerprotester. – Vi må konstatere, at borgerne har bremset den grønne omstilling, og der er brug for en langt mere effektiv proces, lyder det fra Dansk Energi.

Av Informasjonsavdelingen, Dansk Energi

Opførelsen af de planlagte havvindmølleparker, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord, er pludseligt gået i stå: Projektejeren, energiselskabet Vattenfall, har sat vindmølleprojekterne på pause til 2023.

Borgere i området har fået myndighedernes medhold i klager om, hvordan vindmøllerne skal placeres, og derfor venter nu en ny høringsproces. Og den kan tage år.

– Det her er et skoleeksempel på at borgere og myndigheder forsinker den grønne omstilling. Møllerne skulle give grøn strøm til 380.000 husstande allerede fra 2021 – nu kommer det ikke til at ske indenfor en overskuelig årrække, siger Kristine van het Erve Grunnet, branchechef i Dansk Energi.

Hun understreger, der er brug for en bedre proces for opførelse af vindmøller. Projektvinderen Vattenfall har i dette tilfælde fulgt alle regler til punkt og prikke, men må alligevel se planerne skubbet til side.

Klimaet venter ikke, og vi har travlt. Hvis vi skal nå vores klimamål, skal vi opstille meget mere grøn teknologi, vi skal opstille masser af vindmøller til havs, ved kysterne og på land og vi skal gøre det nu. Den grønne omstilling kan ses – der er ingen vej udenom.

Kristine van het Erve Grunnet, branchechef i Dansk Energi

– Det er uhyre vigtigt, at borgerne bliver hørt, og de skal inddrages i planer og beslutninger. Men det er ikke i orden, at klageprocessen trækker ud i to år, siger Kristine van het Erve Grunnet.

Hun henviser til Dansk Energis nyligt offentliggjorte VE Outlook, der viser, at vi kun når en langsigtet ambition om et CO2-neutralt Danmark, hvis vi udbygger kraftigt – og hurtigt – på den vedvarende energi.

– Klimaet venter ikke, og vi har travlt. Hvis vi skal nå vores klimamål, skal vi opstille meget mere grøn teknologi, vi skal opstille masser af vindmøller til havs, ved kysterne og på land og vi skal gøre det nu. Den grønne omstilling kan ses – der er ingen vej udenom, siger hun.

 

VE Outlook 2019 - Perspektiver for den vedvarende energi mod 2035

Dansk Energis VE Outlook 2019 giver et bud på udbygningen af vedvarende energi til elproduktion i …

Kommentarer

kommentarer