Nyhetsartikkel

04 januar 2019

NTE selger deler av vindkraftporteføljen for å vokse videre

-Salget gir oss handlingsrom for investeringer i flere andre fornybarprosjekter og videre utbygging av høyhastighets fiberbredbånd i Midt-Norge, sier konsernsjef i NTE Christian Stav.

NTE har nylig besluttet å bygge Nye Nedre Fiskumfoss og vil i 2019 starte utredningsarbeidet for å vurdere lønnsomheten i et nytt byggetrinn ved Ytre Vikna vindpark. Disse to prosjektene representerer totalt investeringer i størrelsesorden 3 milliarder kroner.

Som det største fornybarselskapet nord for Dovre er en av NTEs hovedstrategier å vokse videre innen produksjon av ren og fornybar energi.

– Vi har en av landets beste fornybarporteføljer, men kan ikke realisere alle disse prosjektene selv. Derfor selger vi nå deler av vindkraftporteføljen, sier Christian Stav i en pressemelding.

– NTE er en pioner innen vindkraft og har jobbet med utvikling av vindkraft i over 30 år. Gjennom dette salget får NTE godt betalt for å være tidlig ute med vindsatsingen, sier Stav. De utbygde vindparkene og prosjektene NTE nå selger, tilbakeføres til NTE når konsesjonsperioden på 30 år har utløpt. NTE vil gjennom dette fortsatt ha en langsiktig rettighet til vindkraftressursene og muligheten til senere å investere i nye parker.

– Dette viser det langsiktige og industrielle perspektivet NTE alltid har hatt på utvikling av fornybar energi, sier Stav.

Salget bidrar til at NTE nå kan vurdere både nye vann- og vindkraftprosjekter. NTE vil starte utredningsarbeidet for et mulig nytt byggetrinn på Ytre Vikna, det såkalte Ytre Vikna 2. Dette for å se om prosjektet er økonomisk lønnsomt og realistisk å bygge ut. Ytre Vikna 2 vil, om det blir bygd, innebære en investering i størrelsesorden 2 mrd. kroner og levere fornybar energi til om lag 75 000 trøndere.

NTE har inngått en avtale om å kjøpe deler av den fornybare energien som produseres i parkene de neste 12 årene. I første omgang kjøper NTE kraft fra de eksisterende vindparkene. Volumet vil øke etterhvert som nye vindparker bygges og etter hvert nå et volum på om lag 400 GWh årlig.

Som en del av prosessen samler NTE og TrønderEnergi egne og felles eide vindparker og prosjekter i et nytt selskap. I utgangspunktet eier NTE 37,1% av verdiene i den aktuelle vindkraftporteføljen, og TrønderEnergi resterende 62,9%.

Samtidig selger NTE seg ut av selskapet, og det kommunalt eide Stadtwerke München GmbH kommer inn som ny eier sammen med TrønderEnergi. Det nye selskapet vil eies 30% av TrønderEnergi og 70% av Stadtwerke München GmbH. Selskapet skal eie vindparkene Ytre Vikna 1, Bessakerfjellet, Skomakerfjellet og Valsneset. I tillegg kommer vindprosjektene Stokkfjellet, Sørmarksfjellet, Frøya og Hundhammerfjellet.

Kilde: NTE

Kommentarer

kommentarer