Nyhetsartikkel

20 november 2018

Jørn Myhrer fratrer i Akershus Energi

Konsernsjef Jørn Myhrer i Akerhus Energi benytter sin avtale om fratreden fra 62 år. Han vil fratre konsernsjefstillingen fra 01.02.19, og går midlertidig over i en stilling som rådgiver, opplyser konsernet i en pressemelding.

Styret takker Myhrer for en fremragende innsats i en årrekke som konsernsjef.
Det skriver styret i Akershus Energi i en pressemelding.

I hans periode har selskapet styrket sin stilling som et solid og veldrevet energiselskap med gode driftsresultater.
Konsernets økonomi- og finansdirektør, Eskil Lunde Jensen, konstitueres i konsernsjefstillingen fra samme tidspunkt 01.02.19.»

Kommentarer

kommentarer