Nyhetsartikkel

15 november 2018

Mandag 19. November kl. 13.00 vil NVE og Energimyndigheten publisere kvartalsrapport nr. 3 for 2018 om elsertifikatmarkedet

Rapporten er en statusrapport for elsertifikatmarkedet og oppsummerer blant annet status for godkjente anlegg i Norge og Sverige. I tillegg gir kvartalsrapporten en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater, elsertifikatpliktig forbruk og antall utstedte elsertifikater.

I forbindelse med publisering av kvartalsrapporten kommer Energimyndigheten til å publisere en ny liste med planlagte prosjekter i Sverige. Listen skal fremover oppdateres hvert kvartal.

Kvartalsrapporten vil bli publisert på NVEs nettside under statistikk og publikasjoner. Du kan abonnere på elsertifikatnyheter ved å registrere deg her.

Listen over planlagte prosjekt i Sverige vil være tilgjengelig for nedlasting under Energimyndighetens markedsstatistikk.

Kommentarer

kommentarer