Nyhetsartikkel

21 oktober 2018

Brexit ryster kraftprisene

Den siste tiden har det vært store bevegelser i råvarepriser, valuta og renter, samtidig som det har skjedd en korreksjon i finansmarkedene globalt.
I tillegg skaper Brexit-forhandlingene ytterligere usikkerhet i det europeiske utslippsmarkedet for CO2.

Av LOS Energy

Opp 300 %
Prisen for utslippsrettigheter i Europa er helt avgjørende for hvilken strømpris vi kan vente oss i Europa fremover. Så lenge ikke presset på nordisk vannkraft er for stor, vil også de nordiske kraftprisene være vesentlig påvirket av prisen for utslippsrettigheter. På ett år har prisen tredoblet seg, fra € 7/tonn helt opp til € 25/ tonn. Denne uken har usikkerhet knyttet til britiske CO2-kvoter og Brexit, vært med å presse ned prisen til under € 19. Disse store svingningene har forsterket bevegelsene i terminprisene.

Tropevær til besvær
Det vestlandske været har den siste tiden lignet mer på vær vi finner rundt ekvator, med svært høye temperaturer og ekstreme nedbørsmengder. Mye av nedbøren var mer til besvær enn til nytte. Vannmengdene presset ned spotprisen på Vestlandet i begynnelsen av uken, men mye av vannet har også gått rett i havet, og vært mer til plage enn nytte. Høye tilsig i uregulerte vassdrag er med å fortsatt skape noe press i spotprisen. Så snart dette trekker seg tilbake vil de nordiske prisene fortsette å sikte opp mot europeiske nivåer.

Kilde: LOS Energy

Kommentarer

kommentarer