Nyhetsartikkel

05 oktober 2018

Statkraft kjøper vindkraftprosjekter i Irland og Storbritannia

Statkraft har kjøpt den irske og britiske vindkraftvirksomheten til Element Power Group. Avtalen gjør at Statkraft overtar en stor portefølje med vindkraftprosjekter i Irland og styrker posisjonen som vindkraftutvikler i Storbritannia.

Transaksjonen omfatter Element Power Ireland Ltd og tre britiske prosjektselskaper, inkludert selskapets rundt 50 medarbeidere, som blir ansatt i Statkraft. Vindkraftprosjektene som er under utvikling utgjør ca. 1.300 MW i Irland og ca. 250 MW i Storbritannia. Oppkjøpet er i tråd med Statkrafts vekststrategi og mål om å ha 6.000 MW vindkraft innen 2025, skriver Statkraft  en pressemelding.

Statkraft er allerede Europas største produsent av fornybar energi og har ambisjoner om å vokse ytterligere innenfor vannkraft, vindkraft og solkraft i tillegg til markedsoperasjoner i Europa, Sør-Amerika og India.

– Dette oppkjøpet passer perfekt inn i vår vekststrategi for vindkraft på land. I tillegg til prosjektene, overtar vi en svært dyktig organisasjon i Irland og Storbritannia. Den vil styrke Statkrafts kompetanse på prosjektutvikling, -utbygging og forretningsutvikling i Irland, Storbritannia og i andre markeder vi har virksomhet, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft, i pressemeldingen.

Administrerende direktør Mike O’Neill i Element Power kommenterer oppkjøpet slik:

– Vi er svært glade for å gjennomføre dette salget av vår virksomhet innenfor fornybar energi i Irland og Storbritannia. Vi er spesielt tilfreds med å inngå en slik avtale med Statkraft, som er godt posisjonert og har ambisiøse vekstplaner. Statkraft overtar et godt team og en betydelig portefølje som samlet vil gjøre selskapet i stand til å ta en ledende rolle i disse markedene. Vi ønsker dem lykke til med dette, mens vi vil utvikle mellomlandforbindelsen Greenlink mellom Storbritannia og Irland videre.

Irland er et av vekstmarkedene for vindkraft som Statkraft har identifisert i den nye strategien. I dag eier og drifter Statkraft 11 vindparker med en samlet installert effekt på nesten 1.000 MW i Norge, Sverige og Storbritannia. I tillegg er Statkraft majoritetseier i Fosen Vind, som bygger ut 1.056 MW vindkraft i Midt-Norge, Europas største vindkraftprosjekt.

Transaksjonene ble gjennomført 2. oktober og innebærer at Statkraft har kjøpt 100 prosent av aksjene i Element Powers irske og britiske datterselskaper (unntatt Greenlink Interconnector Limited) fra Element Powers hovedeier Hudson Clean Energy Partners AIV LP.

Om Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3500 ansatte i 16 land.

Kilde: Statkraft

Kommentarer

kommentarer