Nyhetsartikkel

05 oktober 2018

Etter sol kom regn

Etter en varm og tørr sommer øste regnværet ned i september. Nedbøren rettet opp mye av ubalansen i vannkraftsystemet, slik at strømprisen for september ble lavere enn i august.

Av LOS Energy

Det betyr likevel ikke at prisene er lave: Årets september-pris er den fjerde høyeste siden år 2000. I tørre tall ble systemprisen for september i snitt 47,98 Eur/MWh, og dette er altså markert høyere enn gjennomsnitt for september de siste 10 årene (34,7 Eur/MWh).

Men sett i forhold til august i år, så faller prisen med 3,7 Eur/MWh.

Stormfulle høyder
Det ble en stormfull værmåned, og både «Florence» fra orkansesongen i USA og stormen «Knud» bidro til fallet i strømprisen. Forbruket vårt er heller ikke veldig høyt i september, og med høy vindkraftproduksjon i hele Nord -Europa, så knekker strømprisen periodevis sammen.

For når vinden sammenfaller med såpass mye nedbør, blir det solgt mye billig «elvekraft». Den høye vannføringen i elvene bidrar igjen til at vintermagasinene stenges for produksjon, og dermed står fyllingsgraden i magasinene stille. Pluss på med mye nedbør i fjellet, og vi ender opp med en forbedring av magasinsituasjonen – i en tid på året der magasinene tradisjonelt øker lite.

Dobbelt så mye nedbørsenergi
For Norges del kom det faktisk dobbelt så mye nedbørsenergi som normalt i september. Ha i bakhodet at september normalt sett er en nedbørsrik måned, og vi ser at det fryktede scenariet med en tørr høst nå er nesten avblåst.

Siden det fram til nå har vært tørt vær siden februar, var magasinene ikke på sitt høyeste da vi gikk inn i september – slik de vanligvis er. Det betyr at det var bra med plass i magasinene til å ta imot alt regnvannet, og vannkraftsystemet er nå ganske nær å være i balanse

Ser vi ut over Nordens grenser, noterer vi oss at strømprisen i disse dager er usedvanlig høy. Det er mange år siden vi så slike nivåer, for eksempel i det tyske markedet. Årsaken til dette er sammensatt, men flere utfall av kjernekraft i Europa og frykt for flere slike stans i kjernekraftleveransen utover høsten betyr nå mye for prisingen.

Har Einar Aas saken påvirket september-prisen?
Svaret på det er nei. Den nordiske systemprisen er bestemt av helt konkrete fysiske forhold, som vind, vannføring, forbruk og utenlandske priser.

Einar Aas var aktiv i det som kalles det finansielle kraftmarkedet, der aktører kan overlate prisrisiko til hverandre. Dette er ikke det samme som spotmarkedet for strøm, der prisene fastsettes, og Aas-saken påvirket derfor ikke september-prisene her.

Om LOS Energy

  • Kjernevirksomheten til LOS Energy er å redusere energikostnadene ved å selge, forvalte og identifisere energiløsninger tilpasset kundens behov.
  • Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS med rundt 75 ansatte i Oslo, Stockholm, Kristiansand, Gøteborg og Arendal.
  • Selskapet er en av de ledende energileverandørene i Norden med ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger).
  • I flere år har virksomheten toppet EPSI Rating Norge sin uavhengige kundetilfredshetsanalyse.
  • LOS Energy tilbyr 100 % fornybar energi-garanti til alle oppdragsgivere.
  • Kilde: LOS Energy

Kommentarer

kommentarer