Nyhetsartikkel

23 september 2018

Kraftbransjen støtter Nasdaq-gjennomgang

Kraftbransjen er fornøyd med at eksperter skal gjennomgå Nasdaq-børsens risikostyring etter Einar Aas’ milliardtap. – Riktig og nødvendig, sier Statkraft-sjefen.

Den mystiske krafthandleren Einar Aas’ feilslåtte milliardhandel på Nasdaq-børsen for drøye to uker siden kom som et sjokk.
Flere aktører i kraftmarkedet har stilt spørsmål ved hvordan det var mulig at én mann kunne inngå så store veddemål at han tapte én milliard kroner, og flere av dem har bedt om en gransking.

Fredag meldte Nasdaq-børsen at den har hyret inn konsulentfirmaet Oliver Wyman til å se på risikostyringen hos oppgjørssentralen Nasdaq Clearing.

– Jeg kan ikke si noe om detaljene nå, men vi vil gjøre en gjennomgang av risikostyringen, sier Andreas Gustafsson, sjefsjurist for Europa i Nasdaq, til E24.

Fornøyd med avgjørelsen
– Vi synes det er riktig og nødvendig at det gjennomføres en slik vurdering, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen til E24.
– Er det tilstrekkelig med en gjennomgang gjort av et konsulentselskap som Nasdaq leier inn selv, eller må det gjøres ytterligere tiltak?
– Om dette er tilstrekkelig eller ikke må vurderes etter at rapporten foreligger. Det er viktig at både rutiner knyttet til størrelsen på enkeltaktørers posisjoner og rutinene for hvordan en portefølje skal likvideres hvis aktører ikke klarer å dekke sine forpliktelser gjennomgås, sier Rynning-Tønnesen.

Noen av de 166 medlemmene av oppgjørssentralen Nasdaq Clearing har engasjert advokatfirmaet Thommessen for å se nærmere på Einar Aas-saken, i tillegg til at finanstilsynene i Norge og Sverige ser nærmere på det som har skjedd.

Det var den 11. september klokken 8.20 at oppgjørssentralen Nasdaq Clearing erklærte at Einar Aas var i mislighold. Han klarte ikke å stille nok sikkerhet for sine posisjoner.

Aas hadde veddet på at norske og tyske strømpriser skulle bli likere, men i stedet økte de med over fem euro per megawattime bare i løpet av mandag 10. september, noe som ifølge Nasdaq er 17 ganger mer enn svingningene på en normal dag.

Energi Norge: – Veldig positivt
Kraftbransjens organisasjon Energi Norge har tidligere sagt at tilliten til finansiell krafthandel er svekket etter den feilslåtte handelen, og er fornøyd med at Nasdaq-børsen nå skal gå gjennom sine rutiner.
Børsen er sentral for selskaper som ønsker å sikre seg kraft i fremtiden til forutsigbare priser. Hvis aktørene ikke kan stole på den, vil kraften kunne bli dyrere.

– Det er veldig positivt at de har iverksatt en egen gjennomgang med ekstern hjelp, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge til E24.

– Sammen med myndighetenes granskning og med innspill fra medlemmene på Nasdaq, bør dette gi godt grunnlag for å finne ut hvordan dagens systemer kan forbedres, legger han til.

BKK håper på åpenhet
Kraftselskapet BKK tar forbehold om at mandatet for Nasdaqs eksterne undersøkelse ikke er klart, men tolker avgjørelsen som positiv.

– Det er en stor bevegelse fra de første meldingene der Nasdaq sa at alt hadde gått etter boken til at de nå engasjerer eksperter på risikohåndtering. Dette er positivt, men vi vet jo ennå ikke hva de er satt til å finne ut, sier divisjonssjef Erik Spildo i BKK til E24.

– Hvis de har et åpent mandat og blir satt til virkelig å vurdere Nasdaq på alle fronter, så mener jeg at det er positivt, legger han til.

Spildo sier han håper at Nasdaq vil være så åpne som de kan om denne saken.

– Det bransjen ønsker er forbedringer og tiltak som gjør at dette ikke skal skje igjen. Denne børsen er utrolig viktig for bransjen.

– Må ikke skje igjen
Spildo sier det ikke er så interessant å diskutere hvor unikt det er med så store veddemål som det Einar Aas gjorde. Han peker i stedet på at børsen må sikre best mulig rutiner, i tilfelle det skulle skje noe lignende senere.

– Det viktige er at børsen sørger for å ha god kontroll, slik at dette ikke kan hende igjen. Det kan alltid dukke opp andre aktører som tar for stor risiko. Det er ikke noe galt med at det er spekulanter i markedet, men noen må sikre at posisjonene deres ikke blir for store, sier han.
– Et viktig spørsmål er hvordan man kunne tillate så store posisjoner. Man har diskutert om hendelsen kan kalles en «sort svane» eller ikke, men det gikk jo galt, og det må ikke skje igjen, sier han.
– Men man må heller ikke sette opp marginkravet blindt for alle aktører, for det fjerner likviditet fra markedet. Man må finne den rette balansen, sier Spildo til E24.

 

 

 

 

Kommentarer

kommentarer