Nyhetsartikkel

21 september 2018

NVE legger opp til ny høring om nettleiestruktur

NVE sendte i vinter ut forslag til endring i regelverket for hvordan nettselskapene skal utforme nettleien.  Det kom mange innspill på den foreslåtte modellen for effekttariffer, og NVE legger derfor opp til en ny høring første kvartal 2019.

Dagens nettleie bør endres. Endringen er nødvendig for å gi kundene riktigere insentiver for bruk av strøm. Dette for å utnytte den eksisterende nettkapasiteten bedre, og for å unngå at nettselskapene må investere mer i økt kapasitet i strømnettet enn nødvendig.

Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi ønsker å bruke mer strøm på én gang. Nye produkter og bruksområder tilsier at forbruket vil variere mer over tid, med høyt forbruk i korte tidsrom. NVE ønsker en nettleiestruktur som i større grad enn i dag, reflekterer kostnadene den enkelte strømkunde påfører nettet.

Mange er enige i målsettingen om en mer kostnadsriktig nettleie, og at det er behov for endringer i regelverket for hvordan nettselskapet kan utforme nettleien. Formålet med en ny høring er å få innspill til hvordan nettleien skal utformes for best å oppfylle målsetningen om en effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av strømnettet.

Kriterier NVE mener må være oppfylt i relevante modeller er:

  • Energiledd lik marginaltapskostnad når kapasiteten i strømnettet er god
  • Høyere pris enn marginaltapskostnad når belastningen i strømnettet er høy
  • En rimelig fordeling av de faste kostnadene i strømnettet

NVE tar fortsatt sikte på at ny utforming av nettleien skal innføres fra 2021.

 

Her kan du lese mer om høringen sist vinter.

Kommentarer

kommentarer