Nyhetsartikkel

05 september 2018

Magasinfyllinga i Norge er 17,8 prosent lavere enn normalen for årstida i Norge

Liten nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 35 var fyllingsgraden i norske magasin 65,5 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 0,4 prosenteiningar, mot ein auke på 1,2 prosenteiningar veka før, opplyser NVE.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 er 83,3 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 70,1 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 59,8 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 66,8 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 35 2018, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer