Nyhetsartikkel

19 juli 2018

Ørsted selger eldistributions- og privatkundeforretning

Ørsted iværksætter en struktureret salgsproces vedrørende den danske eldistributions- og privatkundeforretning

På få år er Ørsted blevet verdensførende inden for havvind, og koncernen har en ambitiøs plan for at fastholde og udbygge sin markedsledende position på både nuværende og nye markeder. Hvert år investerer koncernen 15-20 mia. kr., hvoraf mere end 85 % går til havvind. Ørsted arbejder desuden med at udvikle en portefølje af grønne vækstinitiativer.

Set i lyset af Ørsteds strategiske udvikling i retning mod at blive en globalt førende virksomhed inden for grøn energi, har Ørsteds bestyrelse og koncernledelse foretaget en strategisk gennemgang af koncernens downstream-forretning.

Konklusionen er, at den fortsatte teknologiske innovation inden for grøn energi forventes at medføre et fortsat fald i omkostningerne og en gradvis sænkning af subsidierne hen imod produktion og salg af grøn energi på rent kommercielle vilkår. Ørsteds adgang til at kunne afsætte grønne energiløsninger til erhvervskunder og engroskunder baseret på koncernens tilstedeværelse i havvind, bioenergi, energilagring og andre vedvarende energiteknologier vil derfor få stadig større strategisk betydning.

Ørsted har allerede i dag en stærk markedsadgang med erhvervskundeforretninger i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Sverige og gennem sin tilstedeværelse inden for handel med energi på de europæiske energimarkeder. I de kommende år vil koncernen fokusere på at styrke sin markedsadgang yderligere.

Den danske eldistributions- og privatkundeforretning er veldrevet og med en høj kundetilfredshed, men udgør ikke en afsætningskanal, der kan understøtte koncernens langsigtede, globale vækst inden for vedvarende energi. De fortsat markante investeringer i grøn energi betyder samtidig, at den danske eldistributions- og privatkundeforretning vil få stadig mindre strategisk og finansiel betydning i forhold til Ørsteds hastigt voksende internationale forretning inden for grøn energi.

Ørsteds bestyrelse har derfor besluttet at iværksætte en struktureret proces med henblik på at undersøge markedets interesse i at købe Ørsteds danske eldistributionsforretning, privatkundeforretningen for el og gas samt forretningen for udendørsbelysning. Bestyrelsen vil, udover at sikre en god pris og tilfredsstillende salgsvilkår, også lægge vægt på, at en fremtidig ejer vil drive forretningen videre på ansvarlig vis.

Ørsted etablerer samtidig et nyt forretningsområde, Customer Solutions, under ledelse af Executive Vice President Morten Buchgreitz, som samler koncernens aktiviteter inden for erhvervskunde- og handelsforretningen. De aktiviteter, som overvejes frasolgt, organiseres i et selvstændigt forretningsområde, ligeledes under ledelse af Morten Buchgreitz.

Ørsted har engageret Danske Bank som rådgiver i forbindelse med processen. Bestyrelsen forventes, med opbakning fra aktionærerne, at træffe beslutning om et eventuelt salg af disse forretningsområder inden udgangen af første halvår 2019.

Pengestrømmen fra et eventuelt salg af de nævnte forretningsaktiviteter vil indgå i koncernens samlede kapitalplanlægning, hvor prioriteterne er at fastholde koncernens BBB+/Baa1 rating, fastholde den eksisterende dividendepolitik samt gennemføre værdiskabende investeringer inden for grøn energi. Eventuelt overskydende kapital vil blive returneret til aktionærerne.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2018.

Fakta om den danske eldistributionsforretning, privatkundeforretningen for el og gas samt udendørsbelysningsforretningen:

  • Eldistributionsforretningen – i datterselskabet Radius – har cirka en million elnetkunder i Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland. Kunderne forsynes via et elnet på cirka 19.000 km.
  • I privatkundeforretningen sælges el til cirka 733.000 elkunder og gas til cirka 91.000 gaskunder, samt gasfyrsservice til cirka 40.000 kunder.
  • Udendørsbelysningen driver og vedligeholder cirka 160.000 gadelamper i 15 sjællandske kommuner.
  • De tre områder udgjorde i 2017 5,6 % (1,3 mia. kr.) af Ørsteds driftsindtjening (EBITDA) og 9,6 % (6,7 mia. kr.) af den investerede kapital.
  • Kilde: Ørsted

Kommentarer

kommentarer