Nyhetsartikkel

19 juli 2018

Hydro inngår vindkraftavtale «med verdens lengste varighet»

Hydro trenger mer kraft til de norske aluminiumsverkene. Nå sikres litt av behovet fra en svensk vindpark gjennom det selskapet mener er den mest langsiktige kommersielle vindkraftavtalen i verden.

Dermed har vindkraft, hvor eierne også er interessert i lange avtaler, vist seg å være en passende partner for aluminiumsgiganten.

Nå har Hydro sikret seg mer vindkraft, gjennom en avtale som selskapet antar er den kommersielle vindkraftavtalen i verden med lengst varighet.

Norsk Hydros aluminiumsverk krever mye strøm. og Hydro vil helst ha kraften levert på lange kontrakter. For å ha langsiktig sikkert tilgang på strøm.

– Dette er en avtale hvor vi kjøper langsiktig vindkraft. Den er på hele 29 år, og er med på å fylle vårt behov for kraft til norsk aluminiumsproduksjon, sier Tor-Ove Horstad, som har ledet kraftforhandlingene til Hydro de siste årene.

– Vi har ikke sett noen avtale som er lenger. Den lengste vi vet om fra før er den vi har med Tonstad Vindpark på 25 år, sier han til E24.

 Også selskaper som Alcoa, Facebook og Google gjør lignende kjøp av vndkraft på langsiktige kontrakter.

 <p><b>KRAFTHANDEL:</b> Tor-Ove Horstad, som har ledet kraftforhandlingene til Hydro de siste årene, kjøper mer vindkraft fra Sverige.</p>
KRAFTHANDEL: Tor-Ove Horstad, som har ledet kraftforhandlingene til Hydro de siste årene, kjøper mer vindkraft fra Sverige.

Dekker mer av kraftbehovet med vind
Vindkraftavtalen med infrastrukturspesialisten Green Investment Group, en del av Macquarie Group, er den femte av sitt slag for Hydro, som de siste årene har satset på å dekke mer av kraftbehovet til de norske aluminiumsverkene med vindkraft.

Fra vindparken som skal bygges nær Sundsvall og Østersund i Sverige, vil Hydro få levert 0,3 terawattimer hvert år fra 2021 til 2031, før dette stiger til 0,55 terawattimer per år fra 2031 til 2050. Vindparkens kapasitet er på 0,8 terawattimer per år.

– Vi ønsker fornybar kraft i porteføljen. Det er konkurransedyktige priser, ikke noe CO₂-avtrykk, som også er veldig viktig for oss. Dette er en fin måte å få tilgang til langsiktige kontrakter på, sier Horstad.

Tidligere i juli inngikk Hydro en tilsvarende kontrakt med Tonstad Vindpark, som planlegges i Sirdal og Flekkefjord. Denne måneden har Hydro også tatt en eierandel i Njordr, et selskap som skal bygge vindkraftanlegg i Norge og Sverige.

Den siste avtalen innebærer at Hydro de siste par årene har inngått vindkraftavtaler til de norske anleggene på totalt 4,5 terawatttimer per år fra 2021.

– Jeg tror ikke dette er den siste avtalen. Vi har et langsiktig perspektiv og har behov for mer kraft, sier Horstad.

Hydro har også egen vannkraftproduksjon, for å dekke sitt årlige behov på 17 terawattimer i Norge. Selskapet anslår at det har et årlig forbruk tilsvarende 12 prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge.

– Hydro er interessert i langsiktige kraftavtaler basert på fornybar energi. Investorer i vindparken er interessert i langsiktighet for å sikre avkastningen. Dette er en god match, sier Horstad ifølge E24.

Ordknapp on prisen
Hydro-toppen er imidlertid ordknapp om prisen Hydro skal betale.

– Prisen på landbasert vindkraft i Norden er konkurransedyktig med vannkraft, sier han, og legger til:

– Det viktigste er at vi får fornybar kraft til konkurransedyktige vilkår, og da er en vann og vind en fin kombinasjon i Norden.

Kommentarer

kommentarer