Nyhetsartikkel

23 juni 2018

Vil ha nettleie-endring opp i Stortinget

Planen om endring av nettleien som finansierer det sentrale strømnettet i Norge må tas opp i Stortinget til høsten, mener Marit Arnstad.
Stortingsrepresentanten for Senterpartiet vil at Statnetts forslag til ny modell for hvordan det sentrale strømnettet i landet skal betales, må ettergås nærmere, skriver Adresseavisen.

Før nyordningen fastlegges og innføres, må konsekvensene for de enkelte regionene avklares, mener Arnstad.

Dette har hun stilt skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Terje Søviknes om.

Frykter urettferdighet mellom regioner
Arnstad er kritisk til forslaget om å avvikle den såkalte korreksjonsfaktoren. Dette er en ordning som har gjort at regioner der det produseres kraft, blant annet Trøndelag, er blitt belønnet med lavere nettleie. Samtidig har kraftkrevende industri som ligger i kraftproduserende områder fått redusert nettleie.

–I lang tid har det vært et prinsipp at regioner som stiller ressurser til rådighet for storsamfunnet skal ha noe igjen for dette. Konsekvensen av Statnetts forslag om å fjerne ordningen er at det blir enkelt å legge flere utgifter på områder med kraftproduksjon, og tilsvarende lettelser til områder med liten eller ingen kraftproduksjon, mener Arnstad.

«Kan ikke uttale meg nærmere»
I svaret til Arnstad viser Søviknes til at Statnett begrunner endringsforslaget med at dagens ordning gir vilkårlige og for sterke utslag på tarifferingen.

Han viser samtidig til at den endelige tariffmodellen ikke er ferdig utformet og vedtatt.

«Jeg legger til grunn at utformingen av tariffer må gjøres av nettselskapet selv (som for eksempel Trønderenergi Nett, red.anm.), innenfor de rammer som lov, forskrift og konsesjoner gir. Dersom nettkunder mener nettselskapets tariffering er i strid med gjeldende regler kan dette klages inn til NVE. Siden departementet er klageinstans, kan jeg ikke uttale meg nærmere om en eventuell ny tariffmodell for transmisjonsnettet,» skriver Søviknes.

– Ikke holdbart
Marit Arnstad er ikke fornøyd med svaret.

–Statsrådens svar viser dessverre at han ikke har tenkt å foreta seg noe som helst. Det er ikke holdbart. Stortinget har gjort vedtak om å utrede utjevning av nettariffer. Et nytt system burde i det minste avvente hvordan man følger opp Stortingets vedtak. Det ville også gitt tid til en grundigere analyse av konsekvensen av det systemet Statnett nå har hatt ute på høring.

–Om ikke statsråden stiller dette i bero og ser det i sammenheng med de vedtak som allerede er gjort, så må Stortinget ta tak i saken i løpet av høsten, sier Arnstad.

Frykter høyere nettleie for forbrukerne
Trønderenergi er blant flere selskaper som er kritisk til den foreslått endringen. De mener det kan føre til høyere nettleie for trønderske strømbrukere.

–Trøndelag må ta en altfor stor del av regningen. Mens trønderske strømbrukere kommer veldig dårlig ut, kommer hovedstadsområdet veldig godt ut, har nettdirektør Bjørn Rune Stubbe i Trønderenergi tidligere uttalt til Adresseavisen.

Han karakteriserer Statnetts forslag til ny tariffmodell som urettferdig og regionfiendtlig.

Kilde: Adresseavisen

Kommentarer

kommentarer