Nyhetsartikkel

19 juni 2018

Regjeringen dropper sin egen vannforvaltningsreform

Regjeringen vil ikke gjennomføre sine egne forslag til endringer i vannforvaltningsarbeidet. Det er skuffende og vil føre til en fortsatt tungrodd og uforutsigbar prosess for vannkraftprodusentene, mener Energi Norge.

– Det er svært beklagelig at regjeringen ikke griper muligheten til å rydde opp i vannplanprosessene, når den ellers er så tydelig på at offentlig forvaltning skal forenkles og effektiviseres, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Onsdag kunngjorde klima- og miljøminister Ola Elvestuen at han ikke vil gjøre noe som helst med organiseringen av vannforvaltningsarbeidet som følger av vannforskriften og EUs vanndirektiv. Dette til tross for at første planrunde i 2009-2015 fikk sterk kritikk og at regjeringen høsten 2017 la frem flere forslag til endringer i vannforskriften.

– Vi har besluttet å ikke gjennomføre disse endringene nå, sier Elvestuen i sin egen pressemelding under tittelen «Ingen endringer i vannforvaltningen».

Må ivareta nasjonale hensyn
Erfaringene fra den første planperioden viste at det ble brukt store ressurser på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, uten at dette ga ønsket merverdi i forvaltningen av vann og vassdrag. I prosessen ble det fremmet en rekke forslag som åpenbart kolliderte med nasjonale hensyn. Mange av forslagene ble skrellet bort i regjeringens endelige behandling av vannforvaltningsplanene.

– Regjeringens eget forslag ville medført at nasjonale sektormyndigheter får en sterkere innflytelse på planarbeidet, nettopp for å sikre nasjonal kraftforsyning, klimapolitikk, flomberedskap og verdiskaping. Det ville dessuten gitt en høyst nødvendig effektivisering og forenkling av prosessen, og tatt på alvor at neste planperiode kun skal være en revisjon av planene som ble godkjent av regjeringen sommeren 2016, påpeker Ulseth.

Behov for mer ryddig prosess
Hovedgrepet i forslaget var at forskriften skulle flyttes ut fra plan- og bygningsloven og ikke lenger ville kreve regionalpolitisk godkjenning av vannplanene. Dette ville gitt mulighet for tydeligere og mer målrettet planarbeid med sikte på nasjonale forpliktelser i henhold til EUs vanndirektiv. Det ville også gitt en ryddigere planprosess i samsvar med eksisterende vannforvaltning, uten forvirring og usikkerhet for deltakerne.

– Selv om regjeringen nå har lagt sitt eget forslag i skuffen, forventer vi at sentrale myndigheter vil komme med tydeligere instrukser og føringer til neste planrunde, og at dette kun blir en oppdatering av eksisterende planverk, sier Ulseth.

Kommentarer

kommentarer