Nyhetsartikkel

19 juni 2018

Data i ’skyen’ kan hjælpe netselskaber med at bruge digitale værktøjer

Mange start-ups lægger fra dag 1 deres data i en cloud. Energiselskaberne er mere konservative, men de kan ifølge Microsoft få mange fordele ved at udnytte de muligheder, der ligger i den enorme kapacitet og regnekraft, datacentre tilbyder.

De danske energiselskaber foretrækker langt hen ad vejen at opbevare deres data hjemme på egne servere, men ifølge Microsoft giver det god mening at lagre stadig flere data i ’skyen’ – altså i eksterne datacentre, skriver intelligent energi.

– 90 procent af data kan bo i en public cloud, vurderer digital advisor Peter Ketting fra Microsoft på et møde i Det smarte net, som er et netværk i Branchefællesskab for Intelligent Energi (iEnergi).

Mange ansatte i energiselskaberne er vant til brug af cloud-services som f.eks. Dropbox eller OneDrive fra deres privatsfære, og bærer forventningerne videre til deres arbejdsplads om, hvor nemt det er. Microsoft håber, at virksomhederne bliver bedre i stand til at leve op til disse forventninger fra medarbejderne.

I takt med at datamængden og behovet for regnekraft vokser, hvad enten man er elnetselskab, elhandler eller energiproducent, står valget mellem at udvide egne servere eller købe sig til plads på ’datahoteller’ eller tilkøbe massiv regnekraft på timebasis.

– Nogle selskaber vil opleve pludselige stigninger i behovet for regnekraft. Tidligere kunne meget tunge og avancerede beregninger tage dagevis at gennemføre. Men ved at bruge en cloud-løsning kan man uploade på en time, bruge to timer på at analysere, og lukke ned på en time, lyder et eksempel fra Peter Ketting.

Machine learning kommer
Hvis energiselskaberne for alvor vil begynde at benytte machine learning, billedgenkendelse og kunstig intelligens, så vil det være ekstra argumenter for at opbevare data i kortere eller længere tid i skyen og udnytte den datakraft, der er bygget op, argumenterer Microsoft, der tilbyder danske virksomheder lagerplads for eksempel på deres hyperscale datacentre i Dublin, Irland, og Amsterdam, Holland.

I Danmark driver blandt andre Nianet en række datahoteller, og i kampen mellem de globale giganter er Microsoft i konkurrence med for eksempel Amazon om at stille lagerplads til rådighed for kunder.

Et spørgsmål om sikkerhed
At lægge data op i en ’sky’, der drives af andre, kræver tillid, og ifølge Peter Ketting bør det i givet fald ske efter en ledelsesbeslutning på baggrund af hvilken risikoprofil, selskabet vælger.

– Det skal ikke være it-sikkerhedsfolkenes ansvar at træffe den beslutning, fastslår Peter Ketting efter en debat i plenum på mødet i iEnergi, hvor der blev spurgt ind til sikkerheden overfor hackere.

Peter Ketting påpeger, at ’skyen’ bliver grundigt sikret, og at Microsoft får sikkerhedscertificeret så meget som muligt, men at det kun hjælper lidt, hvis kunderne ikke sørger for at holde den nødvendige selvjustits.

Ifølge Peter Ketting er der vandtætte skotter mellem kunderne i Microsofts sky, så hvis en kunde bliver hacket, bør det derfor ikke ramme andre kunder. Den helt store skade vil først ske, hvis det lykkes kriminelle at trænge om bag skyen og hacke grundpillerne i Microsofts set-up.

– Det gør selvfølgelig os til et attraktivt mål, men det er i langt de fleste tilfælde væsentlig mere sikkert at anvende skyen, da vi er i stand til at beskytte infrastrukturen på måder, som enkeltvirksomheder ikke vil kunne opnå, siger Peter Ketting.

Stigende behov for samarbejde mellem energiselskaber og it-selskaber
Energisystemet er under hastig forandring drevet frem af tre gennemgribende tendenser: Dekarbonisering, decentralisering og digitalisering, som stiller nye krav til selskaberne fremadrettet. Disse krav øger behovet for samarbejde mellem energiselskaber og aktører, som har komplementære kompetencer for eksempel i forhold til at skabe værdi af data.

– Ændrede forbrugs- og produktionsmønstre koblet med effektiviseringskrav betyder, at der er et stigende behov for at bruge data til at udnytte infrastrukturen bedre. Ved at føde aggregeret data ind i nye digitale værktøjer, vil det være muligt at drive elnettet tættere på kapacitetsgrænsen og lave bedre investeringsbeslutninger. Det vil i sidste ende komme elforbrugerne til gode, fortæller Jeppe Wraae Nielsen, konsulent i iEnergi.

Potentialet er således stort, men for at indfri det, er det afgørende, at elnetselskaberne får mulighed for og incitamenter til at samarbejde med leverandører, rådgivere og forskningsinstitutioner om innovative løsninger.

– I dag straffer den økonomiske regulering selskaber for at deltage i udviklingen og afprøvningen af nye innovative løsninger. Det gælder både internt i elnetselskabet, og når man ønsker at samarbejde på tværs af forsyningsarter, fortæller Jeppe Wraae Nielsen videre, og slår på tromme for at problemstillingen håndteres hurtigst muligt, så omstillingen til et intelligent og datadrevet energisystem ikke går i stå.

KIlde: ienergi.dk

Kommentarer

kommentarer