Nyhetsartikkel

07 juni 2018

Stor interresse for solenergi på Gotland

Under de senaste tio åren har länsstyrelsen fått in 549 ansökningar om stöd till solenergi på Gotland. 2017 var det 140 fastighetsägare som beviljades stöd och i år har hittills 103 fått det.

Totalt under dessa år har 23 665 000 kronor betalats ut till solenergi på Gotland, enligt helegatoland.se.

– För närvarande har vi 55 inneliggande ärenden som ännu inte fått beslut, berättar Åke Lente på länsstyrelsen i Stockholm, som har hand om de gotländska ansökningarna.

Det finns ännu några miljoner kronor kvar att fördela till Gotland.

– Vi har 2,4 miljoner kronor kvar i potten.

Det ligger ett 70-tal ansökningar från Gotland som ännu inte handlagts.

– Det kommer nya pengar varje år men vi har ingen aning om hur mycket vi får varje. Det är Energimyndigheten som fördelar pengar över hela landet.

Intresset för solenergi har ökat de senaste åren. Under 2016 installerades 242 solcellanläggningar med effekten 2,28 megawatt. 2017 var antalet 382 med installerade effekten 3,82 megawatt.

Intresset växer för solceller. Fördelen är att de är enkla att installera och kräver inte mycket underhåll. De har också lång livslängd. Nackdelen är att produktionen är beroende av att solen lyser och det gör den mest när vi behöver som minst med energi.

asa.sveds@gotlandstidningar.se

 

Kommentarer

kommentarer