Nyhetsartikkel

06 juni 2018

Vinterpriser i sommervarmen

Spotprisen klatrer videre oppover og prises nå på nivå med de kaldeste dagene i februar i år. Både ressurssituasjonen og internasjonale energipriser har endret seg mye på de fire siste månedene.

Av porteforvalter Magnus Lindgjærde, LOS Energy

Tørke
Siden februar har den hydrologiske balansen blitt redusert med 40 TWH, noe som tilsvarer rundt ti prosent av årsforbruket i Norden, eller omtrent halvparten av magasinkapasiteten i Norge. Det utgjør store mengder vann. Det varsles om fremdeles varmt og tørt vær en ukes tid fremover, men flere værprognoser peker nå mot mer normalisert vær fra neste uke. Normalt vær betyr mer nedbør enn hva vi har hatt den siste måneden, noe som vil gi godt nytt tilsig inn i magasinene.

Nervøse energimarkeder
Kull- og CO 2-prisen holder seg tilnærmet lik den vi så for en uke siden, men bevegelsene har vært store. Energimarkedene, med oljeprisen i spissen, virker nervøse, noe det høye prisnivået nok er en del av forklaringen på.

Også andre forhold kan bidra til at markedsaktørene vurderer sine posisjoner. Et av disse kan være det kommende OPEC-møtet som avholdes senere i måneden. Med amerikanske sanksjoner mot Iran er det behov for å kompensere for noe bortfall i oljetilbudet. Dersom OPEC kommer til enighet med Russland om å øke produksjonen vil dette kunne utgjøre mer enn bortfallet fra Iran.

I Asia ser vi at kullprisen nå er over det nivået som kinesiske myndigheter mener er «fornuftig»og vi kan vente reguleringer som forsøk på å få ned kullprisen. Samtidig er vi på vei inn i den såkalte «cooling season» i Asia, hvor det forventes at etterspørselen etter kullkraft til kjøling av bygninger vil øke i tiden fremover.

Se uka kraftkommentar på video

Kommentarer

kommentarer