Nyhetsartikkel

07 juni 2018

Fælles forskning og systemeksport kan løfte Norden

På de globale markeder for energiteknologi er de nordiske lande små, og eksport af energisystemløsninger er typisk et spørgsmål om skala. Ny rapport opfordrer til tættere nordisk samarbejde om innovation og eksportfremme. iEnergi opfordrer desuden til samarbejde om udvikling af nordisk best practice for tildeling af støttemidler til FU&D.

Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island har hver for sig indbyggertal, der i bedste fald matcher én kinesisk eller indisk by. Tættere nordisk samarbejde om forskning, udvikling, demonstration og eksport af energiteknologi og systemløsninger stod derfor højt på dagsordenen ved Nordic Clean Energy Week i København/Malmø.

– FN’s bæredygtighedsmål for 2030 og FN’s klimaaftale fra Paris er en enorm forretningsmulighed for vores region, men det kræver, at vi bliver bedre til at arbejde sammen, siger den tidligere norske klima- og energiminister Tine Sundtoft, der netop har lavet en analyse for Nordisk Ministerråd af det fællesnordiske miljø- og energisamarbejde.

Tine Sundtofts anbefaler, at den offentlige indsats optimeres, så støtteordninger og grønne indkøb mere direkte bakker op om ønsket om at bringe flere grønne løsninger fra idé til marked. Derudover foreslår Tine Sundtoft, at der afvikles et nordisk topmøde om, hvordan finanssektoren kan blive bedre til at udvikle og tilbyde grønne produkter, og at der laves flere fællesnordiske eksportinitiativer rettet mod det grønne multimilliard-marked.

Verden venter på nordiske systemløsninger 
– Der er en hel verden, der venter derude, og markedet vokser. Potentialet for partnerskaber eksempelvis i forhold til Kina, Indien og Nordamerika er enormt, og vi opnår mere ved at komplettere hinanden end ved at konkurrere, siger Tine Sundtoft, der netop har holdt oplæg på konferencen ’Bridging the Gab Between Cleantech R&D and Commercialization’ i Nordens Hus i København.

På det nordiske seminar var der også fokus på det globale behov for energisystemløsninger, hvilket Branchefællesskab for Intelligent Energi har et stærkt fokus på. Danmark udmærker sig ved at have knap 45 procent vindenergi i elsystemet (og el i stikkontakterne 99,99 procent af tiden) med kurs mod meget mere, skriver ienergi.d k.

Et fleksibelt energisystem, der kan håndtere svingende elproduktion fra vind og sol, bliver stadig mere interessant også for andre lande, så danske erfaringer både på transmissions- og distributionsniveau kan blive guld værd.

Energistyrelsens EUDP-pulje har lagt betydelige beløb i EcoGrid 2.0 på Bornholm og EnergyLab Nordhavn, der eksaminerer elementer til systemløsninger og samarbejde på tværs af forsyningsarter. EUDP-formand Thea Larsen ser gerne flere af den slags ambitiøse projekter med bred involvering og et kraftigt element af digitalisering:

– Vi får ikke ret mange ansøgninger om meget store projekter, men vi er meget åbne, siger Thea Larsen til ienergi.dk.

Faresignal: Grøn dansk eksport falder
Danmark har ligesom de andre nordiske lande en klar styrkeposition på grønne løsninger, men de nyeste eksporttal viser, at mens eksporten af grøn energiteknologi steg til 45,7 mia. kr. i 2014, så faldt den med 13 procent i perioden 2014 til 2017.

På seminaret i Nordens Hus blev det gang på gang understreget, at det er vigtigt at speede hastigheden på innovationen op for at holde sig konkurrencedygtig på det globale marked. Den danske regering har imidlertid beskåret de statslige midler til energiforskning, der i perioden 2010-2014 var på en milliard kroner til bl.a. Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK.

Hvor mange penge, det offentlige Danmark fremover vil afsætte til forskning-, udvikling og demonstration, og hvilken type national og international indsats, der skal satses på, er til forhandling mellem regeringen og Folketinget i disse uger.

V-LA-K-regeringens udspil til en ny energiaftale hæver det beskårede beløb en anelse. Med deltagelse i det internationale samarbejde Mission Innovation vil regeringen øge midlerne til forskning og udvikling af grøn energiteknologi frem mod 2020 til minimum 580 mio. kr.

Genskab energi-milliarden – og beløn aktører for deres evne til at tiltrække privat kapital

Ifølge Intelligent Energi og Dansk Energi er det ikke nok:

– Nordisk samarbejde er i stigende grad vigtigt, det kan vi bruge til at styrke den nationale, danske innovationsindsats, siger branchechef Helle Juhler-Verdoner fra Intelligent Energi, og fortsætter:

– Der er brug for at videreudvikle den måde, man tildeler støttemidler på, så aktører belønnes for deres evne til at tiltrække privat kapital og kompetencer, hvilket er afgørende for at et nyt produkt bliver en kommerciel succes. Her kan Danmark bl.a. lade sig inspirere af de erfaringer, som man har gjort sig i de finske og norske programmer, hvor der er fokus på at samle det rette team af kompetencer og inddrage veletablerede virksomheders erfaringer. Vi vil følge op på seminaret ved at beskrive best practice fra Norden.

Hos Dansk Energi lægger man vægt på, at der skal tilføres flere offentlige midler til udvikling af fremtidens energiløsninger:

– Vi skal have genskabt ’energi-milliarden’, for vores grønne førerposition inden for energiteknologi er presset. Tyskland, Kina og mange andre lande gearer op, og hastighed er blevet en konkurrenceparameter, så vi kan ikke læne os tilbage, hvis vi vil være i front, siger viceadministrerende direktør Anders Stouge fra Dansk Energi.

Han påpeger, at vi er på vej ind i en hurtigere og mere eksponentiel verden, hvor priserne på blandt andet vindmøller, solceller og batterier falder hurtigt – og hvor salget eksempelvis af solceller, elbiler og mange Internet of Things-løsninger stiger kraftigt.

– Digitaliseringen og 3D-print gør afstande mindre afgørende. Produktion af hardware og andre ydelser vil søge hen, hvor elektricitet er billig, siger Anders Stouge.

Seminaret i Nordens Hus blev arrangeret af Intelligent Energi i samarbejde med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Nordisk Energiforskning og Nordisk Innovation som en del af en stribe arrangementer under Nordic Clean Energy Week i København/Malmø.
Kilde: ienergi.dk

Kommentarer

kommentarer