Nyhetsartikkel

11 mai 2018

Varsel om flomfare, rødt nivå for deler av Oppland og Hedmark NVE

Høye temperaturer fører til vedvarende stor snøsmelting. Dette vil gjelde alle områder hvor det fortsatt ligger snø, også i høyfjellet. Situasjonen er følsom for endringer i prognoser for nedbør og temperatur.

Les også: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-hydrologi/fredag-11-mai-kl-1145-flomvarsel-pa-rodt-niva-for-deler-av-oppland-buskerud-og-hedmark/

Kraftig snøsmelting og regn vil føre til ytterligere økning av vannføring i elver og bekker, rødt nivå gjelder lokalt for mindre elver som drenerer områder med snø. For Glomma og Gudbrandsdalslågen varsles oransje nivå.
Onsdag morgen
Konsekvens Kan føre til stengte veier og bruer. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no. Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f. eks. bil, campingvogn etc langs elver og bekker, kjellere). Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.
Betydning av varselnivå Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur. Gjentaksintervallet er som regel mer enn 50 år. Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader.

Kommentarer

kommentarer