Nyhetsartikkel

10 mai 2018

Vårfloden – en stor fjällflod är på väg

Nu smälter snön mycket snabbt i fjällen och detta har snabbt gett mycket höga flöden i övre delen av både Klarälven och Dalälven. Det finns snö kvar och det kommer regn på fredag som gör att tillrinningarna ökar ytterligare under helgen.

Dalälven
Österdalälven får nu mycket vatten från alla biflöden och främst från Rotälven där flödet är mycket högt, uppger Fortum. Det finns gott om plats att fylla i Trängslet och tappningen därifrån är låg och kommer så vara veckan som ligger framför oss.

I Ore älv är det höga flöden och här ser det ut som flödet kulminerar nu. Regnet på fredag kan få flödet att stiga igen, men det blir då kortvarigt.

Siljan har nu nått nivån där tappningen övergår till att följa bestämmelserna i vattendomen. Förenklat innebär detta att tappningen ställs in på något under 300 m3/s när gränsen nås och ökas med 2 m3/s för varje centimeter Siljan stiger. Fram till slutet av nästa vecka beräknas Siljans nivå stiga 40 – 50 centimeter över nuvarande nivå.

I Västerdalälven är flödet nu mycket högt i de övre delarna. I Lima är flödet ca 500 m3/s och stiger ännu. Den oreglerade vattenföringen i Västerdalälven har ökat mycket snabbt de senaste dygnen, ökningen har först idag börjat märkas i Mockfjärd. I nedre delen av Västerdalälven kommer älven stiga i flera dagar även om ökningen stannar av i de övre delarna av älven.

Tappningen från Venjan är fortfarande hög och sjön stiger och det finns ingen möjlighet att i nuläget minska tappningen utan att riskera en ännu högre tappning senare när nivån har nått dämningsgränsen. Fortum och Dalälvens vattenregleringsföretag bedömer dagligen möjligheten att minska tappningen från Venjan och kommer minska så snart det är möljligt.

Nivån i Runn har legat stabilt ca 0,3 m över högsta regleringsgränsen, men nu kommer nivån fortsätta stiga när mer vatten kommer från både Västerdalälven och Österdalälven. Nivån kommer stiga 20-40 cm till. Osäkerheten ligger nederbörden som väntas under fredagsdygnet. Även Hovran stiger av ökande vattenföring och nivån kan stiga upp mot 0,5 m ytterligare, men troligtvis 0,2-0,3 m från nuvarande nivå.

Fortum använder de möjligheter som finns att dämpa ut de högsta flödena eftersom många kommer påverkas negativt av årets vårflod. Under en stor vårflod som i år har vi ett mycket begränsat utrymme i magasinen. I nuläget är det bara ett fåtal magasin kvar och då främst Trängslet, som kan användas för att aktivt dämpa flödet genom att magasinera smältvattnet.

Klarälven
Tillrinningen från de norska fjällen ned till Höljes har stigit snabbt. Från i fredags till tisdag har tillrinningen mer än fördubblats från en redan hög nivå.

Under söndagen nådde nivån upp till tröskeln på utskoven och nu ökar tappningen i Höljes i takt med att nivån i magasinet stiger. Under tisdag kvällen är tappningen ca 400 m3/s och stiger ca 3 m3/s varje timma. Under torsdagen beräknas tappningen nå 500 m3/s och då kommer beslut tas om det är möjligt att mer aktivt dämpa flödet. I nuläget är risken stor att tillrinningen kommer vara för hög och att tappningen måste ökas ytterligare under helgen. Fredagens regnprognos är en stor osäkerhet – innan vi vet hur mycket regn som kommit är det svårt att sätta en övre gräns på hur hög tappningen kan bli.

I förhållande till den höga tillrinning som nu råder är Höljesmagasinet mycket litet och skulle utan tappning fylla från tomt till helt fyllt på mindre än en vecka. Detta begränsar möjligheten starkt att dämpa flödet när det kommer så mycket vatten som under denna vårflod.

Källa: Fortum

Kommentarer

kommentarer