Nyhetsartikkel

10 mai 2018

Solrekord i Tyskland gir lavere strømpriser i Norden

Solenergirekord i Tyskland, høy kullimport i Kina og økt energiforbruk er noe av det som påvirker kraftprisene i Norden denne uken.

Av Magnus Lingjærde, LOS Energy

I mai forventet markedsaktørene at spotprisen skulle falle i forbindelse med lavere etterspørsel og snøsmelting. Nå ser spotprisen ut til å falle enda raskere enn forventet. Terminprisene frem mot sommeren er nå lavere enn det de var for en uke siden, men alle kontrakter fra høsten og de neste ti årene har gått opp.

Oppgangstider gir høyere energipriser
Det meldes om vekst i de fleste hjørner av verden, og økt økonomisk aktivitet fører til økt bruk av energi. Mye av den nye energietterspørselen dekkes av fornybar energiproduksjon, men en god del dekkes ved økt bruk av fossile energikilder. Dette medfører et løft i prisen på utslippsrettigheter (CO2) og de fleste råvarepriser. Kullmarkedet i Asia importerer mye av det kullet som i utgangspunktet er ment for Europa, dermed blir prisen for kull enda høyere i Europa.

Terminprisene i Norden steg derfor videre forrige uke, og sammen med svekket hydrologi så dro markedet prisene opp til nye høyder forrige uke.

Solenergirekord
På søndag satt Tyskland ny rekord i mengde solenergi produsert på en time. Midt på dagen kom produksjonen opp i hele 28,7 GW (28,7 millioner kW). Til sammenligning var forbruket i Skandinavia på samme tidspunkt på 29,3 GW – så i teorien var Tyskland nær ved å dekke forbruket i både Norge, Sverige og Danmark. Den høye produksjonen av uregulert kraft, sammen med lav søndags-etterspørsel gjorde at prisene ble negative i Tyskland. Dette ga et press mot Norden, som igjen ga lavere priser her.

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.

  • Se ukens kraftkommentar

 

LOS Energy følger utviklingen i energimarkedene tett og sender markedsoppdatering ukentlig.

Kommentarer

kommentarer