Nyhetsartikkel

26 april 2018

Sterkt kvartalsresultat

Resultatet for første kvartal var preget av solid underliggende drift og gevinster fra salg av eierandel i en havvindpark og børsnoteringen av Fjordkraft. Underliggende driftsresultat var 5962 millioner kroner i første kvartal 2018, en økning på 1972 millioner kroner fra tilsvarende periode i 2017. Resultat etter skatt endte på 10 282 millioner kroner.

Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 38,6 EUR/MWh, en økning på 24 prosent sammenlignet med prisnivået i samme kvartal i 2017. Statkrafts totale kraftproduksjon var rekordhøy i første kvartal, og endte på 21 TWh, en økning på 23 prosent. 

Statkraft solgte eierandelen på 30 prosent i havvindparken Dudgeon med en bokført gevinst på 5106 millioner kroner. I tråd med strategien har Statkraft nå solgt seg ut av alle engasjementer inne havvind. Alt i alt har transaksjonene vist høy verdiskaping og styrket den finansielle soliditeten. 

– Vi er veldig fornøyde med et veldig sterkt kvartalsresultat. Det reflekterer en vellykket energidisponering og store gevinster fra transaksjoner. Engasjementet i innen havvind har vært en av de mest lønnsomme investeringene i Statkrafts historie med en samlet bokført gevinst på 8,7 milliarder kroner fra transaksjonene. Dette har gitt et solid fundament for nye investeringer innen fornybar energi, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen. 

Børsnoteringen av Fjordkraft 21. mars ga Statkraft en bokført gevinst på 1670 millioner kroner. 

Statkraft har inngått en 18-årig kraftsalgsavtale med Hydro Energi og en 13 år lang kraftsalgsavtale med Finnfjord i Norge. Disse avtalene bekrefter Statkrafts posisjon som en konkurransedyktig kraftleverandør til industrien.

Kommentarer

kommentarer