Nyhetsartikkel

26 april 2018

Billigare att skaffa solceller tack vare höjt statligt stöd

Sedan årsskiftet har regeringen höjt investeringsstödet på solceller till 30 procent av kostnaden och ansökningstrycket är rekordhögt. Samtidigt är priserna på solceller låga och nu spår experterna en boom.

Av E.ON Energilösningar

Att solceller blir allt mer populärt ser man inte minst på antalet ansökningar som strömmar in till Energimyndigheten om att få investeringsstöd. Stödet är en statlig subvention och förra året lämnades över 6000 ansökningar in, vilket är 64 procent fler än under 2016.

Enligt miljöminister Isabella Lövin stod 3000 hushåll i kö förra året för att ta del av stödet och de som fick sitt stöd beviljat under fjolåret hade i snitt väntat i ett och ett halvt år enligt siffror från Energimyndigheten.

Regeringen beslutade därför om att höja investeringsstödet från 20 till 30 procent av den totala kostnaden från och med årsskiftet.

– Många vill göra en aktiv insats för att ställa om till 100 procent förnybar el och vi vill underlätta för dem att agera nu. Det ska vara lätt att göra rätt. Den här satsningen gör att det blir mer gynnsamt och enklare än någonsin tidigare att skaffa solceller och producera egen grön el, sa biträdande finansminister Per Bolund när beslutet tillkännagavs.

Just nu är det en perfekt match i Sverige
Nu spår experterna en boom för solceller i Sverige likt de vi har sett i flera andra europeiska länder  där statliga subventioner har gjort att utvecklingen har gått fort framåt. I till exempel Tyskland står solceller för närmare 8 procent av all el, medan siffran i Sverige endast är 0,1 procent trots att vi har samma solinstrålning.

– Tyskland har varit där vi är nu. Just nu är det i Sverige en perfekt match att staten subventionerar på olika håll med både skattereduktion och det höjda investeringsstödet, och rekordlåga priser på solceller. Allt sammantaget gör att det finns tecken på en kommande boom, och det var det som hände i Tyskland tidigare, säger Niklas Johansson, produktansvarig för solceller på E.ON.

Subventionerna är ovissa i framtiden
Niklas Johansson tror att subventionerna kommer att minska när marknaden kan stå på egna ben, precis som de delvis gjort i Tyskland. Då finns det inte längre något skäl för staten att lägga in pengar.

– Vi är nästan där i Sverige också. Men än så länge har man kvar subventionerna och det gör att det just nu är ett superbra läge att skaffa solceller.

Priserna kommer troligtvis inte heller att fortsätta så mycket neråt då de redan är på rekordlåga nivåer, och vad gäller tekniken ser experterna ingen anledning att vänta in nytt.

– All teknik utvecklas självklart, men däremot tror vi att den kiseltekniken vi har nu är nära sin teoretiska maxeffekt. Innan ny teknik har nått massmarknad är vi 5-10 år bort och då är redan den här investeringen betald, säger Niklas och avslutar:

– Du kan vänta på ny teknik, men då är troligtvis subventioneringarna borta så då blir din nettokostnad högre.

Så mycket kan du tjäna på solceller
Exempel om du har en stor villa
Storlek på taket: 61-80 kvadratmeter
Lutning på taket: 11-30 grader
Vädersträck som taket lutar mot: Syd
Energiförbrukning idag: 170-250 kvm (cirka 20 000kWh/år)
Total besparing över 30 år: 362 900 kr
Så mycket el kan dina solceller producera årligen: 10 355 kWh
Kostnad efter investeringsstöd 30 %: 117 600

Exempel om du har en liten villa

Storlek på taket: 31-45 kvadratmeter
Lutning på taket: 11- 30 grader
Vädersträck som taket lutar mot: Syd
Energiförbrukning idag: 80-119 kvm (cirka 10 000kWh/år)
Total besparing över 30 år: 195 400 kr
Så mycket el kan dina solceller producera årligen: 5 565 kWh
Kostnad efter investeringsstöd 30 %: 80 000 kr

Kalkylen är baserad på dagens genomsnittliga elpris och påslag med en inflationsjustering på 2 procent. En årlig effektminskning på 0,3 procent är också medräknad. Andelen egenkonsumtion är beräknad till 50 procent.

Solcellspanelernas beräknade livslängd är minst 30 år, prognosen räknar på dina totala besparingar av att inte köpa el och intäkter från din sålda överskottsel.

Beräkningen utgår från paneler med en effekt på 275 Wp.

Kommentarer

kommentarer