Nyhetsartikkel

25 april 2018

Kvoteprisene tredoblet fra i høst

 

Etter omfattende reformer av EUs klimakvotehandelssystem i høst, har kvoteprisen tredoblet seg. Energi Norge har bidratt, skriver bransjeforeningen på sine nettsider.

EU vedtok den 9. november 2017 en reform av EUs klimakvotehandelssystem (ETS). Kjernen var en innstramming av den årlige reduksjonen i antallet klimakvoter fra 1,74 prosent til 2,2 prosent. Samt økt uttak og sletting av overskuddskvoter (MSR).

– Forutsigbarhet om innstramming av kvotetaket mot 2050 og sletting av kvoteoverskuddet gjør nå at prisen nærmer seg et nivå som gir investeringssignaler i økonomien, sier direktør for marked Knut Kroepelien i Energi Norge.

Økende CO2-priser
Markedet har respondert tydelig på reformen og CO2-prisen har ifølge Thomson Reuters hevet seg fra 5 til 15 euro per tonn CO2 fra november til april.

Ifølge Thomson Reuters har CO2-prisen hevet seg fra 5 til 15 Euro per tonn CO2 fra november til april.

– Det er gledelig å se at CO2-prisen øker. Energi Norge har lenge arbeidet for at markedsbalansen i EUs klimakvotesystem skulle reformes, nettopp for å få en riktigere CO2-pris i Europa, sier Kroepelien.

EU har også vedtatt regler som sikrer gratistildeling til konkurranseutsatt kraftkrevende industri, samt videreføring av kompensasjon for indirekte CO2-kostnader i strømprisen til disse virksomhetene.

– I påvente av et velfungerende kvotemarked, også i Kina og normalisering av amerikansk klimapolitikk, er dette en viktig forutsetning for velfungerende klimakvotehandel i EU, fortsetter Kroepelien.

– Nå som ETS endelig begynner å fungere må vi sikre at fornybarstøtte og tekniske krav samordnes godt. Vi trenger effektiv klimapolitikk i Europa for å legge til rette for økte ambisjoner i tråd med Paris-avtalen, sier han.

EU vil i løpet av 2018 vurdere nye innstramminger i forbindelse med en ny klimastrategi for 2050, som skal legges frem av EU-Kommisjonen våren 2019. (energinorge.no)

 

Kommentarer

kommentarer