Nyhetsartikkel

25 april 2018

Fortsatt hög investeringstakt i vindkraft

Under första kvartalet 2018 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 220 MW, enligt ny statistik från Svensk Vindenergi.

Om inte Sverige och Norge snabbt inför en volymbaserad stoppregel för elcertifikatsystemet finns en stor risk för att systemet havererar.

– Investeringsbesluten fortsätter att tas i rask takt. Det är nu mycket brådskande med en stoppregel som stänger elcertifikatsystemet på ett ansvarsfullt och rättssäkert sätt, med hänsyn till alla investeringar, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Under det första kvartalet 2018 fattades beslut om investeringar i vindkraft i Sverige avseende 220 MW. Det kan jämföras med toppnoteringen 1 429 MW under föregående kvartal och med endast 2 MW under första kvartalet 2017. Investeringstakten är fortfarande hög. Svensk Vindenergis prognos är att vindkraftsproduktionen kommer att öka från cirka 17 TWh år 2017 till nära 30 TWh år 2021.

Energimyndigheten utreder just nu hur en stoppmekanism för det norsk-svenska elcertifikatsystemet kan införas i Sverige innan utgången av 2020. Norge har i dag en tidsbaserad stoppregel som innebär att inga nya anläggningar godkänns efter den 31 december 2021.

Riksdagen utökade förra året elcertifikatsystemet med 18 TWh förnybar elproduktion för perioden fram till 2030. Därefter har utvecklingen gått mycket snabbt. Enligt Svensk Vindenergis beräkningar återstår det endast investeringsbeslut för cirka 6 TWh, sammantaget i Sverige och Norge. Sett till tagna investeringsbeslut är systemet sannolikt fullt senast någon gång under nästa år.

– Därför måste det i både Sverige och Norge införas en volymbaserad stoppregel senast vid årsskiftet. Annars finns det en överhängande risk för en överutbyggnad som leder till att elcertifikatsystemet havererar, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad på Svensk Vindenergi.

Se statistik och prognos.

Kommentarer

kommentarer