Nyhetsartikkel

06 april 2018

Danskerne vendte sig fra sort til grøn energi i 2017

Forbruget af vedvarende energi steg mærkbart i 2017, viser en ny opgørelse fra Energistyrelsen.

Et blæsende 2017 har været godt for de danske vindmøller og den vedvarende danske energiforsyning. Det viser Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2017.

Her kan man læse, at der er blevet brugt en pænt større mængde vedvarende energi i Danmark sammenlignet med 2016.

I alt brugte danskerne 11 procent mere vedvarende energi i 2017 sammenlignet med 2016.

Stigningen skyldes ikke mindst en højere produktion af vindenergi og anvendelse af biogas, hvilket får energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til at dømme den sorte energi pensionsmoden.

«Den grønne omstilling buldrer derudad. Kullene nærmer sig med hastige skridt pensionsalderen, og vindmøllerne leverer i stigende grad grøn energi til de danske virksomheder og husstande.»

«Den nye statistik over Danmarks energiforbrug er særdeles opløftende læsning,» lyder det fra ministeren i en pressemeddelelse.

Ser man på tallene for forbruget af kul i 2017, viser statistikken også, at kraftværkerne herhjemme brugte langt mindre kul til danskernes energiforbrug.

 

 

Således faldt kulforbruget med 21 procent sammenlignet med 2016. Et fald, der også kan ses i statistikken for Danmarks CO2-udledning, der faldt med 5,4 procent i samme periode.

Kigger man på, hvor stor en andel den vedvarende energi står for af det samlede danske energiforbrug, udgør den fortsat ikke størstedelen.

Alligevel er der også her fremskridt at spore.

Andelen af vedvarende energi, når man ser på det korrigerede bruttoenergiforbrug, steg fra 29 procent i 2016 til 32 procent i 2017.

Der er dog tale om en foreløbig opgørelse. Den endelige opgørelse, der sker ud fra en EU-beregningsmetode, foretages først i efteråret.

Kommentarer

kommentarer