Nyhetsartikkel

13 mars 2018

Den hollandske regering planlægger CO2-prisgulv

For at nå sit klimamål vil Holland indføre en national mindstepris på CO2-kvoter. Samme tanker går Frankrig og Tyskland med. Optimalt er det kvotesystemet, der skal drive den grønne omstilling i Europa – men den nuværende kvotepris er for lav, lyder det fra Dansk Energi.

Den hollandske regering annoncerede i 2017, at den vil indføre en national bund under prisen på CO2-kvoter i 2020. Hvordan dette konkret skal ske vil blive meldt ud senere i 2018, udtaler en talsmand for det hollandske ministerium for Økonomi og Klimapolitik til Montel News. Formålet er at opnå det nationale klimamål om at reducere CO2-udledningen med 49 procent i 2030 sammenlignet med 1990.

– I den bedste verden er det kvotesystemet, der skal drive den grønne omstilling i Europa, men det kræver en kvotepris, der kan mærkes. Udmeldingen fra Holland er en blandt flere, idet der pågår samtaler om samme emne i både Tyskland og Frankrig. Det gør der, fordi den nuværende kvotepris på ca. 10-11 euro ikke sikrer, at EU på en omkostningseffektiv måde, når sine langsigtede klimamål, fortæller viceadministrerende direktør i Dansk Energi Anders Stouge.

Den hollandske koalitionsregering planlægger, at prisgulvet skal starte på 18 euro pr. ton CO2 og stige til 43 euro pr. ton i 2030. Prisen for en CO2-kvote i EU’s ETS system ligger i dag på omkring 10-11 euro pr. ton.

– Lige nu er markedet i EU præget af en del flere kvoter, end der er behov for, og der flyder fortsat flere nye kvoter ind i systemet, end der er behov for – og det på trods af alle reformerne af kvotesystemet. Dette fører til, at der ikke ville være knaphed på kvoter i dag selvom det historiske overskud forsvandt, eksempelvis når den kommende såkaldte stabiliseringsreserve begynder at opsuge kvoter. Derfor ser vi ind i en situation med flere nationale initiativer, selvom det mest oplagte er mere radikalt at begrænse udbuddet af kvoter på EU-plan. Såfremt en række europæiske lande går sammen om at indføre en prisbund i så stort et område, at der kan sikres fair konkurrence, kan det være et udmærket alternativt til en fælles høj EU-kvotepris, siger Anders Stouge.

CO2-kvotesystemet, også kendt som EU’s Emission Trade Scheme (ETS), blev lanceret i 2005 med det formål at bekæmpe klimaforandringer. Systemet sætter et loft for, hvor meget CO2, der må udledes, og gør det muligt at handle med CO2-kvoter. Der er gennemført en række reformer i forsøg på at rette op på systemet, hvilket ikke er lykkedes. Storbritannien indførte som den første medlemsstat et prisgulv i 2013 for at fremme CO2-neutrale investeringer. Prisen for en kvote i Storbritannien er i dag på 18 pund pr. ton CO2 + ETS-kvoteprisen. Det bliver til godt 30 euro pr. ton. Den engelske pris vil øges yderligere i 2021.

Kommentarer

kommentarer